En oktoberdag i fjol stoppade polisen en kriminellt belastad 19-årig Uppsalabo när han kom körande på Dragarbrunnsgatan i en Audi värd cirka 650 000 kronor. 19-åringen var registrerad hos Kronofogden för skulder på 48 000 kronor men hade officiellt inga tillgångar utan sa att han fått låna Audin.

Polisen hade dock stoppat Audin vid tre tidigare tillfällen och varje gång hade 19-åringen suttit i förarsätet. Den här oktoberdagen ansåg polisen att det sammantaget tydde på att han var bilens egentlige ägare och en tjänsteman från Kronofogden kallades till platsen. Det hela slutade med att bilen togs i beslag och återlämnades först sedan mannen betalat sina skulder.
Det här är ett exempel på hur myndigheterna kan vrida tillgångar ur händerna på kriminella trots att de på papperet är utfattiga.

Pengar är en av de viktigaste drivkrafterna för kriminella personer och att det är ingen långsökt gissning att det svider ordentligt om de tvingas lämna ifrån sig vinsterna från sina brott.
Det är en av tankegångarna bakom Uppsalapolisens beslut att anställa två så kallade tillgångsutredare. Med start i vår ska de båda specialutbildade civilanställda personerna jobba heltid med att spåra upp brottslingars tillgångar.

Två nya heltidstjänster låter inte mycket men ses ändå av polisen som ett betydelsefullt tillskott jämfört med idag då det bara finns en polis som arbetar med frågan på deltid.
–  Vi kommer att vara på tårna på ett helt annat sätt. Hittills har vi inte kunnat satsa tillräckligt mycket på tillgångsutredningar, säger Russell Morley, chef vid Uppsalapolisens bedrägerienhet.

Meningen är att de båda nya utredarna ska komma in i förundersökningarna på ett tidigt stadium. Genom bland annat registersökningar och spaning ska de kartlägga de misstänktas levnadsvanor.
Använder de båtar, dyra bostäder eller värdefulla smycken trots att de deklarerar blygsamma inkomster? I så fall löper de risken att en domstol kan besluta om ett så kallat förverkande, det vill säga att äganderätten övergår till staten.

En tillgångsutredning kan i vissa fall bli lika omfattande som den övriga förundersökningen. Det kan handla såväl om att förhöra bulvaner som att utreda om villan skrivits över på hustrun.
– Låt oss säga att en misstänkt person kör en dyr bil som är skriven på någon annan. Kan vi dokumentera att bilen brukar stå utanför den misstänktes bostad, att personen kört bilen när han fotograferats av fartkameror plus ytterligare ett par liknande indicier, då kan det räcka för ett förverkande, uppger bedrägeriutredaren Torbjörn Tallroth.

De senaste åren har lagarna flera gånger skärpts för att myndigheterna lättare ska kunna överta kriminellas ägodelar. Fram till 2008 var det möjligt att beslagta enbart den vinst en person hade gjort från just det brott som han eller hon blivit dömd för.
Numera kan staten i betydligt fler fall lägga beslag på en brottslings egendom om personen inte kan visa att den inskaffats på ärligt sätt.

Ett exempel kan vara att en större summa kontanter hittas hos en person som misstänks för grovt narkotikabrott. Redan att någon förvarar sedelbuntar hemma brukar bedömas som en bidragande grund för att beslagta pengarna.
– Att vi nu får särskilda tillgångsutredare blir en värdefull pusselbit så att vi kan ta tag i detta på allvar, säger Russell Morley.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/sa-ska-polisen-ta-mer-pengar-fran-brottslingarna-4498324.aspx