söndag 5 oktober 2014

Paul Larsson ved Politihøgskolen mener Kripos svartmaler MC-miljøet.

Hemmelig politirapport: Hells Angels har sentrale våpenlagre i Norge

Kripos har opplysninger om at Hells Angels skal ha flere sentrale lagre av våpen. Det kommer frem i en hemmelig rapport som TV 2 har fått tilgang til.
Disse skal inneholde blant annet panservernraketter, AG3-automatgevær, MP5 maskinpistol, CG.84 kanon (også kjent som «Carl Gustav», og ammunisjon.
Våpnene er sannsynligvis også ervervet med tanke på å være forberedt på eventuell gjengkonflikt, for eksempel en MC-krig», heter det i den hemmeligstemplede politirapporten (s. 21).

Se TV reportasjen fra 21-nyhetene her:

LES HELE RAPPORTEN


Kripos har allerede lekket deler av rapporten til enkelte medier.
– Etterretningen norsk politi sitter med viser et til dels ganske hardt miljø med tung indre justis hvor taushetens lov gjelder. Det verste man kan gjøre er å forklare seg til politiet, sier Atle Roll-Mathisen til TV 2.

Han mener at medlemmer rykker opp i systemet hvis de begår hard kriminalitet.
– Vi mener at de kriminelle MC-klubbene tilrettelegger for kriminalitet. I sum medfører dette at norsk politi beskriver dette miljøet som en av de største truslene mot det norske samfunn, fortsetter han.
Roll-Mathisen peker på at Samordningsorganet, hvor Riksadvokatembete, Politidirektoratet, politimesteren i Oslo og sjefen i Kripos sitter, har løftet frem det kriminelle MC-miljøet som et av prioriterte områder i 2014 når det gjelder organisert kriminalitet.

I forordet til rapporten som er signert Atle Roll-Mathiesen heter det: «Vi håper denne rapporten kan bidra som grunnlag både for fremtidige prioriteringer og for deltagelse i samfunnsdebatten».

Professor sabler ned rapporten

Professor Paul Larsson ved Politihøgskolen i Oslo er svært kritisk til Kripos sin bruk av statestikk og den metoden de bruker overfor MC-miljøet:

– Enkelte elementer i Kripos har dessverre vunnet frem, sier han.
Paul Larsson var innkalt som vitne da statsadvokaten ville inndra eiendommen til Hells Angels i Oslo etter funn av en mengde våpen i klubbhuset.

Larsson, som tok doktorgrad i kriminolog i 1998 var fra 2001 til desember 2003 seksjonssjef i Politidirektoratet og jobbet blant annet med trusselvurderinger. I dag er han professor ved Politihøgskolen i Oslo. I Oslo tingrett kommenterte han Kripos-rapporten på denne måten:

– Når man ettergår Kripos sin bruk av kriminalstatisikk der, vil jeg langt på vei si at den rapporten kan brukes for å dokumentere at Hells Angels langt fra er den meste truende eller det mest problematiske organiserte problemet vi har i Norge.

Ønsker å prioritere innsatsen

Rapporten fra Kripos er distribuert til politiet i Norge, skal overbevise politidistriktene om at «det er all grunn til fortsatt å prioritere innsatsen mot Hells Angels og de kriminelle MC-gjengene».
Rapporten er unntatt offentligheten men TV 2 mener likevel det er riktig å publisere den.
http://www.tv2.no/2014/06/28/nyheter/5756730

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar