lördag 4 oktober 2014

Nu rivs Bandidoshuset

Kommunstyrelsen beslöt redan i våras att säga upp de två hyresavtalen på fastigheten i Norra Åsum, där MC-klubben Bandidos hyrde in sig för några år sedan. Orsaken är att kommunen vill göra det möjligt för bostadsbebyggelse i området.

I onsdags beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att huset ska rivas. Detsamma gäller byggnaderna på tomten där glasspinnefabriken i Arkelstorp stod och gamla Kvarnen i Åhus. Även på de sistnämnda fastigheterna tänker sig kommunen bostadsbyggande i framtiden.
De övriga två byggnader som ska rivas är Svetsaren 1 på Vilan och en mindre på Härlövsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar