fredag 31 augusti 2012

DEBATT. Grovt organiserad brottslighet förknippas vanligen med MC-gäng, maffia, men omfattar ofta så kallade ekobrott.

Det handlar om mer än skattesmitning och pengatvätt som sen finansierar andra, inte sällan grövre brott. Grovt organiserad brottslighet och ekobrott är därför ofta två sidor av samma mynt som både göder och föder varandra. Om inte samhället på allvar uppmärksammar detta riskerar vi att näringsliv, rättsäkerhet och vår gemensamma välfärd paralyseras.

Ekobrott är ett samlingsnamn för till exempel skattebrott, bokföringsbrott och insiderbrott. Bluffakturor, skenavtal och försäkringsbedrägerier är närbesläktade. Gemensamt för dessa brott är att den grovt organiserade brottsligheten utnyttjar samhällets öppenhet för företagande och avtalsfrihet, för sina egna dunkla syften.

De verkliga skurkarna – de så kallade huvudmännen – gömmer sig bakom olika legala bolagskonstruktioner och mellanhänder som bulvaner och målvakter. Uppläggen liknar pyramidspel där målvakter och vanligt folk drabbas medan huvudmännen ofta klarar sig. Där hederliga människor och företag eftersträvar ömsesidig nytta är den grovt organiserade brottslighetens mål att stjäla, bedra och förstöra för kunder, leverantörer och samhället.
http://hd.se/ledare/2012/08/07/forbattra-samverkan-och-metodik/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar