söndag 20 november 2011

Pressemelding 19.11.2011

HOG RIDERS MC BERGEN

Viser til domsavsigelse i Bergen Tingrett  16.11.2011,  der to personer med medlemskap i HOG RIDERS MC BERGEN fikk forkynt sine dommer etter avholdt rettssak 07.11 – 10.11 2011.
Det påpekes fra Hog Riders mc Bergen at verken klubben eller personer SOM medlemmer av klubben er, har vært eller vil bli part i denne saken. Denne saken har involvert to privatpersoner som som på eget personlig ansvar har foretatt handlinger Bergen Tingrett har funnet ulovlige.
Politi og påtalemyndighet har gjentatte ganger jobbet iherdig for å koble Hog Riders Mc, som klubb og enhet til et / en påstått kriminelt nettverk eller organisasjon, og har gjentatte ganger i det offentlige påstått, uten dekning, at klubben, og dens medlemmer, står for en livsstil som er hevet over den Norske lovgivning. Dette prøvde man også å gjøre under rettsaken det i denne pressemelding vises til, uten at der er funnet noen bevis, eller påstander som tilsier dette. Klubben, eller personer som medlemmer av klubben, eller for klubben har vært involvert i noen form for ulovligheter.
Politiet viser til den såkalte «1% standing» de prøver å påvise at Hog Riders Mc har, og bruker en betegnelse amerikanske myndigheter uttalte i slutten av 1940, tallet som dekning for at klubben er kriminell. Hog Riders Mc har gjentatte ganger prøvd å få til en dialog med det offentlig for å få lagt fram vårt offentlige standpunkt på betydningen av den nordiske betegnelsen av 1% merket, men får gang på gang tilsvar om at det offentlige ikke ønsker dialog.
“«1%er er seriøse motorsyklister som kjører hver dag. De har arbeid, familie, er sterkt dedikert til klubben, og har rykte på seg for å kjøre og feste hardt. 1%-merket gjenspeiler ikke på kriminalitet eller lovløse, men til
brorskapet og motorsykkelkjøring.»”

Hog Riders Mc Bergen, består av en gruppe menn som alle er over gjennomsnittlig interessert i amerikanske motorsykler, klubb livet og det brorskapet en aktiv klubb tilbyr. Alle klubbens medlemmer med unntak av to personer er i fast arbeide.
Videre påstår politiet at så nært som alle klubbens medlemmer er aktive kriminelle, dette er en påstand politiet ikke har dekning eller lovlig grunnlag for å uttale. Et fåtall av klubbens medlemmer er domfelt for det som kommer innunder alvorlig kriminalitet , men detter er alle forhold som stammer fra tidligere tidsrom i deres liv der de IKKE var tilknyttet Hog Riders Mc på noen måte.
Hog Riders Mc Bergen vil ikke være tilgjengelig for ytterliger kommentarer i denne saken ettersom klubben og klubbens medlemmer ikke anser seg selv som part i denne saken, noe påtalemyndighetene også bekrefter gjennom påtale og rettssak.
Øyvind Arntzen
Talsmann Hog Riders Mc Bergen.
http://hogriders.wordpress.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar