onsdag 30 mars 2011

Bandidos-medlem knyttes til narkosalg

Da mandalitten ble konfrontert med tekstmeldinger til litaueren i går, som kunne bygge opp om påtalemyndighetens antydninger om narkotikasalg, sa mandalitten at han hadde hatt en passasjer i bilen som kunne ha sendt meldingene. 

Han ville ikke oppgi identiteten på denne mannen. Han så heller ikke noe mistenkelig eller unormalt i at han skulle frakte et brev fra Oslo til Sandefjord, og senere et brev fra Kristiansand til Oslo.

– Det var ikke penger i konvolutten. Den inneholdt bare et brev, sa mannen, som tok sterkt avstand fra påstandene om at han var involvert i narkoomsetning. 

Mannen fra Romerike nektet i går å svare på om han var medlem av Bandidos. Han svarte benektende på spørsmål fra aktor om at han er president i mc Bandidos Romerike. 

– Hvor ble du pågrepet, spurte aktor. 

– I Bandidos-lokalene, medga den tiltalte. 

Begge benekter all kriminell kontakt med litaueren, som ble dømt til en lang fengselsstraff for amfetaminomsetning i Rogaland.
http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article851791.ece

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar