torsdag 14 mars 2013

Svårt att säga upp MC-klubb

Detta har hänt

I oktober 2012 sa Kungsbacka kommun upp hyreskontraktet för föreningen Tragisk MC.
Skälet var uppgifter från polisen om att medlemmar bedömts ha samröre med kriminella.
Föreningen överklagade till hyresnämnden. Då det visade sig att kommunens fastighetschef inte hade rätt att säga upp utan endast teckna hyresavtal lyftes ärendet till politikerna i nämnden för service som utvidgade befogenheterna.
Beslutet överklagades av Tragisk MC till förvaltningsrätten.
Nämnden för service hävdar dock att föreningen vare sig är medlem i kommunen eller betalar skatt i kommunen och därför inte har rätt att överklaga ett politiskt beslut och har nu sagt upp klubben på nytt.

Först drevs ärendet till hyresnämnden, sedan till förvaltningsrätten. Kungsbacka kommun har fortfarande inte lyckats säga upp föreningen Tragisk MC.

I dagarna har en ny uppsägning med vässade formuleringar skickats till föreningen. I den skriver kommunen att skälen för att hyreskontraktet inte förlängs är att det vid ett flertal tillfällen vistats fullvästade Hells Angels-medlemmar, både svenska och utländska samt fullvästade medlemmar från Red Devils i Halland, i den lokal som Tragisk MC hyr av kommunen. Föreningens buss ska dessutom ha lånats ut till att transportera internationella medlemmar av Hells Angels.

Kungsbacka kommun hänvisar till sin policy som säger att kommunen inte ska underlätta för föreningar med anknytning till den kriminella MC-miljön.

– De är medvetna om att de inte är välkomna i kommunens lokaler, säger Peter Söderberg (M), ordförande i nämnden för service, som ansvarar för kommunens lokaler.

Även om föreningen Tragisk MC fortfarande inte sagts upp i formell mening tycker han inte att det här är ett svårt ärende.

Men enligt advokat Björn Ankarling på advokatfirman Salmi och Partners som företräder föreningen planerar den att kräva kommunen på mycket mer än så.
– Vi kommer inte att godkänna uppsägningen utan att föreningen får ett skadestånd som motsvarar de investeringar som gjort i lokalen. Det rör sig om en rejäl upprustning såvitt jag förstår.
Föreningen avvisar alla, vad den kallar, påståenden från kommunen.
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.1372912-svart-att-saga-upp-mc-klubb

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar