tisdag 12 mars 2013

Krever full frifinnelse i Hells Angels-rettssak

Ingen av de tiltalte i Hells Angels rettssaken kommer til å akseptere dommene i tingretten.

Allerede før prosedyrene er over, forbereder alle parter seg på en ankesak for lagmannsretten.   
Både advokat Knut Smedsrud, som forsvarer den antatte hovedmannen, og aktor Hugo Henstein er klar for ankesak.
Etter seks uker i retten skal det hele tirsdag avsluttes med de siste prosedyrene. Ni advokater forsvarer de åtte tiltalte, og de med tyngst tiltale har fått prosedere først.

- Omfattende narkokriminalitet

Aktor Hugo Henstein mener alle må dømmes for omfattende narkotikakriminalitet, og for å ha deltatt i organisert kriminalitet. Han har lagt ned straffepåstander fra elleve år til to år og ti måneder. Den strengeste straffen vil aktor ilegge en 49 år gammel mann fra Oslo som fra før var dømt til tolv år fengsel for alvorlige narkotikakriminalitet.
Den antatte lederen av Hells Angels Norge, 50 år gamle Ove Jørgensen Høyland, ble av aktor forespeilet ni år og seks måneder i fengsel.

Kritiserte politiet

Advokaten kritiserte også politiets gjennomgang av hans klients økonomi, som ble brukt som dokumentasjon på at han tjente mye på narkotika.
- At hans firma går med underskudd, er ikke noe unormalt. Mange av de selskap vi daglig forholder oss til går med underskudd, sa han. Forsvareren mente også at funnet av et kilo narkotika hjemme hos hans klient, ikke beviste noe som helst.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krever-full-frifinnelse-i-Hells-Angels-rettssak-7144259.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar