lördag 29 april 2017

Därför släpptes förra Hells Angels-ledaren


Åklagaren hävdar att den ekonomiska brottslighet som Peter Holfve, tidigare president i Hells Angels i Norrköping, åtalats för är samhällsfarlig. Hans försvarsadvokat anser däremot att anklagelserna är både ogrundade och skrämmande.

Peter Holfve och hans bakgrund som president för Hells Angels i Norrköping ligger som en skugga över hela rättegången, som egentligen handlar om de tre fall av grovt skattebrott och två fall av försvårande av skattekontroll som han åtalats för.

Marianne Staaf, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, anser att rättegången är viktig.
– Det är viktigt att försöka beivra skattebrott. Men alla är lika inför lagen och han ska inte straffas hårdare för att han varit medlem i en MC-organisation, säger hon.

Samtidigt vet rätten och allmänheten att Peter Holfve har flera grova brott bakom sig, bland annat fälldes han 2009 för grov misshandel och olaga hot på dansgolvet på Bomullsfabriken. Det skedde efter det att han registrerades som utvandrad, vilket skedde i slutet av 2008.

Det var under tiden som utvandrad i Estland som åklagaren anser att han gjorde sig skyldig till grov ekonomisk brottslighet då han inte deklarerade vare sig i Estland eller i Sverige. Dessutom startade han två estniska bolag, som åklagaren menar enbart bildades för att han skulle undgå att betala skatt.

Med tanke på hans bakgrund är personalia-delen under rättegången kanske det intressantaste. Peter Holfve själv berättar att han lämnade Hells Angels på hösten 2016 i så kallad good standing, vilket lite förenklat betyder att han och klubben inte har något otalt.

Efter flera år utomlands, valde han och flickvännen att flytta tillbaka till Sverige i januari. Hemlängtan blev för stor.

– Jag har lämnat mitt så kallat dåliga liv och vill ägna mig åt min familj. Jag hoppas att samhället vill ge mig en andra chans. Jag vill vara en produktiv medborgare, säger han.
Hans advokat Mikael Abrahamsson berättade också att Peter Holfve blev häktad samtidigt som han skulle börja ett nytt välbetalt jobb där han skulle få användning av sin skepparexamen, dykerfarenhet och sitt svets-kunnande.

Möjligtvis var det dessa omständigheter som gjorde att Mikael Abrahamsson svingade hårt i sin plädering.

– Jag blir mörkrädd. Det här är skrämmande. Uttrycket fiskal inkvisition känns ganska träffande. Här sitter vi med Peter som vi vet var högexponerad i massmedia 2008 och som polisen hela tiden stört genom att söka upp honom på hans arbetsplatser och så vidare.

Mikael Abrahamsson anser att det därför inte var konstigt att Peter Holfve utvandrade, men han tycker också att det ett lågvattenmärke att han greps och häktades för ekonomisk brottslighet som ligger långt tillbaka i tiden och som det, enligt honom, inte finns robust bevisning för. Därför anser han att hela åtalet ska ogillas.

När rättegången avslutats meddelade rätten, efter överläggning, att Peter Holfve släpps på fri fot, eftersom flyktfaran inte är så stor och att han inte längre kan försvåra utredningen.
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/darfor-slapptes-forra-hells-angels-ledaren-om4618821.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar