lördag 25 februari 2017

Skatteverket granskar orten med kriminella nätverk

Skatteverket ska granska 14 bostadsområden som polisen pekat ut som särskilt prioriterade där kriminella nätverk anses ha en stor påverkan på lokalsamhället.
Syftet med granskningen är att störa de kriminella verksamheterna så pass mycket att de inte längre blir lönsamma, säger Pia Bergman, samordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet.

– Vi kommer att titta på både företag och personer som finns utanför de legala strukturerna. Skatteverket kommer att granska både pengar och papper för att se om de här företagen agerar inom lagens ramar och om de deklarerar på rätt sätt.

I december 2015 presenterade Polisen en lista på 14 särskilt prioriterade områden där där kriminella nätverk ansågs ha en särskilt stor påverkan på lokalsamhället.

Nu kommer också Skatteverket gå in med resurser för att motverka kriminalitet i just de här områdena. Det gäller bland annat Hallunda/Norsborg och Rinkeby/Tensta i Stockholm, Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg samt Rosengård och Södra Sofielund i Malmö, som nu sätts under särskild lupp av Skatteverket.

– Det som vi ofta ser är att de här företagen som inte är seriösa, som inte är legala och som inte betalar skatt, drivs många gånger av kriminella aktörer.

Genom att identifiera och beskatta verksamheter som tjänat svarta pengar hoppas man alltså samtidigt kunna strypa finansieringen till annan kriminell verksamhet. Man kommer bland annat titta på bygg- och städföretag, livsmedelsgrossister och skönhetsinrättningar. Och så företag som hanterar stora penningflöden, förklarar Pia Bergman.

– Det är lite extra intressant att titta på en del företag där mycket pengar strömmar som valutaväxlingskontor och betalningsförmedlare. Men det finns också andra företag och organisationer kommer få besök utav Skatteverket.

Att störa den kriminella finansieringen är en nyckel till framgång tror Pia Bergman. Både för att minska brottsligheten i områdena men också för att skapa goda förutsättningar för seriösa aktörer som på sikt kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Det är oerhört viktigt att komma åt pengarna. Varje krona som vi plockar bort från de kriminella företagen ger dem mindre handlingsutrymme och varje krona som vi plockar bort från de kriminella företagen är en gåva till de seriösa företagen och en ny marknadsandel.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6629776

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar