tisdag 10 maj 2016

Outsider's MC Afield

Många har ett förflutet i Hells Angels eller Bandidos, någon är huligan och en annan helt okänd i mc-miljön.

Här är Outsider's MC Afield, mc-gängens okända klubb för pensionerade gängmedlemmar.
– Vi är inte Guds bästa barn, men vi bryter inga tår om tårna inte trampat på oss först, säger klubbens president till Ekstrabladet.

Motorcyklarna står tätt i Outsider's MC Afields klubblokal i Hårlev utanför Køge i Danmark. Väggarna pryds av ryggmärken.

För Ekstrabladet har klubben nu valt att ge en helt unik inblick och även bjudit in tidningen till klubbens lokal.

Presidenten Tommy "Bokser-Tommy" Lundsgaard är tydlig med att påpeka att de absolut inte kommer att svara på allt. Samtidigt tycker han att det är bättre att tidningen pratar direkt med medlemmarna snarare än att skriva en massa "strunt".

Medlemmarna är till största delen gamla Hells Angels och Bandidos-anhängare, några har sina rötter i AK 81, men det finns också de som inte har någon gäng-bakgrund alls. Även en del huliganer förkommer.

Nu har de gjort gemensam sak under västen Outsider's MC Afield.
Klubbens president, Bokser-Tommy, har själv ett förflutet i Hells Angels men har, enligt egen utsago, inget otalt med sin tidigare klubb.

Bildades 1979

Och även om Outsider's MC Afield inte är något känt namn för utomstående finns en historia.
Den ursprungliga klubben bildades redan 1979, och har sedan dess uppträtt i lite olika konstellationer. Sin nuvarande form fick klubben 2014 när några gamla medlemmar tog över.

Enligt Bokser-Tommy kastades 13 medlemmar ut direkt, samtidigt som 16 nya kom in. Något exakt antal medlemmar vill han dock inte uppge.
– Det hade blivit för mycket av en kaffeklubb med folk med vita strumpor i sandalerna, säger han till tidningen.

Outsider's MC Afields beskriver sig själva som bikers med ett starkt brödraskap, en självständig klubb med ett eget märke på sina västar. Relationen till andra klubbar anses vara god.
Bokser-Tommy säger att flera av både Hells Angels och Bandidos medlemmar deltog på klubbens nostalgiträff. Samtidigt blandar sig klubben inte i de andra gängens affärer och de håller sig borta från deras.

"Inte Guds bästa barn"

På klassiskt gängmanér tvekar inte klubben att hjälpa sina medlemmar ekonomiskt om en "bror" skulle hamna i fängelse.

Bokser-Tommy säger samtidigt till Ekstrabladet att det inte sker någon kriminalitet i klubbens regi. Samtidigt framhåller han att klubben förstås inte kan lägga sig i vad medlemmarna gör på sin fritid.
Medlemmen "Fætter" understryker också att de ställer sig helt mot allt bruk och försäljning av tung narkotika.

– Vi är inte Guds bästa barn, men vi bryter inga tår om tårna inte trampat på oss först. Och vi ränner inte omkring i byn, säger Bokser-Tommy till Ekstrabladet.
Att bruka våld i självförsvarssyfte har han heller inga invändningar emot. Men att slå en exflickvän eller ägna sig åt inbrott anser han är att passera gränsen.

Utanför den nationella övervakningen

Precis som i gäng som Hells Angels och Bandidos finns det en tydlig hierarki i Outsider's. För att få bli fullvärdig medlem måste du först vara en så kallad prospect. Den som bryter mot brödraskapets regler kan också räkna med att omedelbart bli utkastad ur klubben. Bland reglerna finns allt från att inte stjäla från klubbkassan till att inte gå till sängs med en annan medlems fru eller att ertappas med inbrott.

Bokser-Tommy berättar om en provmedlem som åkte ut efter åtta minuter i klubben.
Precis som andra mc-grupperingar har polisen ögonen på Outsider's MC Afield. Klubben ingår dock inte i den danska polisens nationella övervakning, enligt Lisbeth Jessen, vice polisinspektör vid Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.
Utan att nämna några namn, säger hon, också att det finns personer i klubben som polisen tidigare känt till från andra mc-gäng.

– Vi har sett detta förr. Att medlemmar, när de blir lite äldre, antingen får en mer tillbakalutad roll, eller att de helt drar sig ur klubben och byter till något annat där "andra dygder" står på dagordningen, säger hon till Ekstrabladet.

Ännu inte i Sverige

Enligt Patrik Andersson, kommissarie vid underrättelseenheten vid region syd, är "pensionärsföreningarna" ett välkänt fenomen runtom i världen.

– Tittar man på USA och Kanada, som haft medlemmar under längre tidsperiod, så blir de här personerna bekväm efter ett tag. Man är inte lika aktiv i det dagliga arbetet, som måste göras i den kriminella miljön. Och då får man en viss särställning, säger han till Kvällsposten.

För många är det svårt att en gång för alla ta steget tillbaka från gemenskapen.
– Det är många häftiga fester som man gärna vill vara med på, men inte lägga så mycket energi i övrigt. Vissa har ju uppnått status och har nästan en gloria runt sig, även om man inte vill ta del i den kriminella verksamheten, säger Patrik Andersson.

Men kan man anta att de här personerna fortfarande ägnar sig åt kriminell verksamhet?
Jag kan ta ett exempel från USA. Där ägnar sig ofta den här typen av personer åt så kallad manschettbrottslighet. Vilket innebär att man mer riktat in sig på ekobrottsverksamhet snarare än våldbrott, som är kanske mer förknippat med den miljön man kommer från.
Inom en tioårsperiod utesluter Patrik Andersson inte att det kan börja dyka upp liknande grupperingar i Sverige.
– När våra medlemmar blir tillräckligt gamla så kan det mycket väl komma till Sverige.
http://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-mc-gangens-pensionarsforening/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar