måndag 12 oktober 2015

Mc-klubbarna som sätter skräck i Västsverige

Polisen har sedan lång tid tillbaka jobbat aktivt mot mc-gängen – men de är svåra att komma åt.
På senare tid har flera allvarliga brott kunnat kopplas samman med mc-kriminaliteten. Och med hjälp av sina många undergrupperingar kan Hells Angels och Bandidos fortsätta sätta skräck i Västsverige.
– De vaknar och tänker brott och de somnar och tänker brott, säger kriminalkommissarie Sven Lindgren, expert på mc-gäng i region Väst.

Det är Bandidos och Hells Angels som är de två stora mc-gängen i Västsverige.
Båda har förgreningar, i vilka medlemmarna får göra en hel del av grovjobbet. Organisationerna är, enligt polisens mc-expert i region Väst, Sven Lindgren, strängt hierarkiska.
– Det finns regler för hur det är uppbyggt och de följs. Hells Angels och Bandidos är internationella grupperingar. Titta dig om så ser du hur det ser ut i resten av Europa och världen. Där de finns, där finns problemen, säger Sven Lindgren.

Rekryteras från grupperna

Hells Angels har två olika undergrupperingar: Red & White Crew och Red Devils. Det är därifrån moderorganisationerna rekryterar.
– Bandidos har liknande. Där det finns en Bandidos-avdelning finns det alltsomoftast en X-team-avdelning också. Det är multikriminella killar. De vaknar och tänker brott och de somnar och tänker brott, säger Sven Lindgren.

Består gängen mest av unga killar?
– Nja, det kan vara gubbar som en annan. Men när det gäller exempelvis Red & White Crew är medlemmarna inte direkt 50 år, utan de är yngre. För att gå med måste man vara minst 18 år.
En stor del av mc-gängens kriminella verksamhet består av indrivning och utpressning. För några veckor sedan ska en småbarnspappa i Onsala utanför Kungsbacka ha pressats på hundratusentals kronor av två män, varav en är en framträdande Bandidosmedlem.

"Vi jobbar förutsättningslöst"

Utpressning är också ett av de misstänkta motiven till mordet på Anton, 27, i Askim för en dryg månad sedan. En av männen som sitter häktad misstänkt för mord har täta band till Hells Angels-grupperingen Red & White Crew och har tidigare dömts till fängelse för just utpressning och olaga hot.
– Vi jobbar förutsättningslöst för att gå igenom tänkbara orsaker till att de här har hänt och en av dem kan vara att man försöker tillskaffa sig pengar av Anton, säger åklagaren Peter Larsson, som tidigt i utredningen såg kopplingar till mc-kriminalitet.
– Jag noterar att det finns kopplingar till den här miljön, sa Peter Larsson då.
Polisens mc-expert Sven Lindgren:
– På senare tid har det blivit mycket uppmärksammat med indrivningar och utpressningar. Det är en del av det och det gäller både Hells Angels och Bandidos.

Finns det någon rivalitet mellan de båda gängen?
– Nej, för tillfället är det lugnt. Det finns inget som tyder på rivalitet mellan Hells Angels och Bandidos i dagsläget.
Det är inte helt fastslaget exakt hur många som drabbas av brott som kan relateras till mc-gäng. Det kan finnas en rädsla för att anmäla, menar Sven Lindgren.
– Det är klart att det finns ett mörkertal, svar ja. Samtidigt så lever vissa av aktörerna som blir utsatta i samhällets gråzoner.

Hur stor risk är det för gemene man att bli utsatt?
– Man ska aldrig göra affärer med dem eller ha med dem att göra. Då är det en försumbar risk att du ska drabbas. Men blir man utsatt är det bara en sak som gäller: att kontakta polisen.
Sven Lindgren upplever dock att mc-gängens kriminella verksamhet är på samma nivå som tidigare. Han har länge arbetat inom området – och menar att polisen trots allt har situationen under kontroll.
– Det gäller bland annat genom att hela tiden ha det fokuset som vi har här i region Väst. Vi har det under kontroll och det tror jag att de flesta regioner har. Men det gäller att hela tiden jobba aktivt mot dem och att vara medveten om problemet, säger Sven Lindgren.
http://www.expressen.se/gt/mc-gangen-som-satter-skrack-i-vastsverige/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar