tisdag 13 oktober 2015

Høyesterett: Hells Angels får beholde «festningen»

Høyesterett har nå besluttet at Hells Angels får beholde «festningen» sin i Oslo.

Påtalemyndigheten forsøkte å innkreve huset - bedre kjent som «festningen» - til Hells Angels i Strømsveien i Oslo til fordel for statskassa.

Kravet ble først avvist av lagmannsretten. Men påtalemyndigheten anket avgjørelsen inn for Høyesterett.

Rettskraftig dom

Nå har landets øverste domstol enstemmig bestemt at påtalemyndigheten ikke får fremmet saken for Høyesterett, og avgjørelsen er rettskraftig.

Det var i januar 2011 slo politiet til mot Hells Angels hovedkvarter i Oslo - «festningen» i Strømsveien.

Det ble funnet flere skytevåpen som ikke kunne knyttes til enkeltmedlemmer av Hells Angels. Statsadvokaten i Oslo tok seinere ut tiltale mot to selskaper som knyttes direkte til Hells Angels - Capitol Eiendom og Hamcon.

Borgarting lagmannsrett dømte Hells Angels selskapet Capitol Eiendom til en bot på 100.000 kroner. Samtidig slo lagmannsretten fast at Hells Angels fikk beholde «festningen».

Våpnene og ammunisjonen som ble funnet er inndratt.

Fornøyd advokat

Advokat John Christian Elden representerer Hells Angels og har ført saken gjennom hele rettsapparater fra Oslo tingrett til Høyesteretts avgjørelse om ikke la påtalemyndigheten få fremme saken.

- Dette var et ventet og gledelig resultat for rettssikkerheten. Hells Angels er ingen kriminell organisasjon som skal forskjellsbehandles. De skal behandles som alle andre lovlige organisasjoner i Norge, sier advokat John Christian Elden.

Dagbladet har forgjeves søkt statsadvokat Carl Graff Hartmann som har prosederte saken for påtalemyndigheten.

Men etter dommen i Borgarting lagmannsrett kommenterte Hartmann dommen slik:

- Jeg vet ikke hva advokat Elden mener med at Hells Angels ikke er en kriminell organisasjon. Det er et faktum at Hells Angels Oslo ble dømt både i tingretten og lagmannsretten, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann, til Dagbladet i sommer.

Da hadde ikke Hartmann tatt stilling til om han skulle anke avgjørelsen om at Hells Angels fikk beholde «festningen». Statsadvokaten anket dommen, men nå har Høyesterett slått fast at dommen er rettskraftig. I beslutningen heter det:

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at ankene blir fremmet for Høyesterett. Ankene tillates derfor ikke fremmet.

 - IKKE KRIMINELL: - Hells Angels er ingen kriminell organisasjon som skal forskjellsbehandles, sier advokat John Christian Elden.
http://www.dagbladet.no/2015/10/13/nyheter/hells_angels/hoyesterett/john_christian_elden/41480050/

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar