fredag 28 augusti 2015

Thomas Möller, 51, har begärts i konkurs.

Den förre Hells Angels-presidenten Thomas Möller, 51, har begärts i konkurs.
Han jagas av staten för skulder på drygt två miljoner kronor.
– Vi gör allt vi kan för att få in så mycket som möjligt av fordringarna, säger Christer Johansson, enhetschef på Skatteverket.

Staten har, genom Skatteverket, ansökt om att försätta Thomas Möller i konkurs. Hans skuld är sammanlagt på 2 070 059 kronor. Merparten rör skatteskulder samt uteblivna inbetalningar av underhållsstöd.
– Vi har försökt att få in de fordringar vi har på honom. Nu tar vi till den sista möjlighet som finns och ansöker om att försätta honom i konkurs, säger Christer Johansson, enhetschef på Skatteverket.
Enligt Kronofogden har Thomas Möller ingen känd inkomst och saknar tillgångar för att kunna täcka skulden. Om han försätts i konkurs kan det dock bli lättare att komma åt tillgångar i vissa länder genom en konkursförvaltare.
– Möjligheterna ökar att få in fordringar vid en personlig konkurs. Det finns inget jättestort hopp om att få tillbaka hela skulden men vi måste göra vad vi kan. Vi har samlat på oss en del bevis som vi ska lägga fram när det blir förhandling, säger Christer Johansson.

Jagat honom länge

Myndigheterna har varit ute efter Thomas Möller länge.
"Kronofogdemyndigheten har utnämnt sig till jägare under en egen agenda utan stöd i lag", skrev Möller förra året i ett öppet brev.
I januari i år lade Kronofogden beslag på privata tillgångar i en lägenhet i Malmö där Thomas Möller vistats under en period. Möller öppnade själv dörren till lägenheten men hävdade att tillgångarna inte var hans. Via ett intyg från en konstnär försökte han bevisa att flera tavlor getts i gåva till hans barn.
"I sin begäran om rättelse hävdar Thomas Möller att egendomen inte tillhör honom", skrev Kronofogden i ett yttrande.

Möller menade vidare att han bara använde lägenheten i Malmö vid representation och att den hyrdes av en annan person. Kronofogden bedömde dock att han hyrde lägenheten i andra hand och att ägodelarna var hans.

"Han bodde ensam i lägenheten vid tidpunkten för Kronofogdemyndighetens tillslag. Den egendom som fanns i lägenheten har således varit i hans besittning", skrev Kronofogden.

I lägenheten fanns fotografier på Thomas Möller och hans barn på väggen i sovrummet samt leksaker och kläder.

"Därutöver fanns det egendom som Kronofogdemyndigheten tidigare utmätt från Thomas Möller men som på grund av misslyckade försäljningsförsök återlämnats till honom", skrev myndigheten.

Förhandling i augusti

Skatteverkets begäran om att försätta Thomas Möller i konkurs kommer att prövas i Malmö tingsrätt den 18 augusti. Eftersom han är skriven i Thailand kan det bli polisens uppdrag att delge honom.

– Men var han är i dag och vad han gör, det vet jag inte, säger Christer Johansson.
Skatteverket har inte kunnat nå Thomas Möller för att delge honom det nya beslutet.

– Mig veterligen är han inte delgiven detta, säger Patrik Andersson, tillförordnad regionskattechef.
Kvällsposten har utan framgång sökt Thomas Möller och hans juridiska ombud.
http://www.expressen.se/kvallsposten/forre-ha-ledaren-begars-i-konkurs/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar