Ledare När NT förra året försökte hitta Peter Holfves (tidigare president Hells Angels Norrköping) bolag i Tallinn kammade vi noll. Inte ens en brevlåda fanns på adressen. Det var alltså fråga om brevlådeföretag som bara fanns på pappret.

Som det går att läsa på nyhetsplats i dagens NT har Holfve registrerat ett nytt bolag, på samma adress. Fast det betyder inte att dylika företag inte bedriver verksamhet. Bara att denna verksamhet ofta är svart och går ut på att tvätta pengar vita genom omfattande transaktioner över flera länder. Härvidlag utnyttjas luckor i lagar och regelverk, olika nationella särbestämmelser och ibland också statlig slapphet i bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Det är tråkigt att Estland figurerat i dylika sammanhang, men samarbetet mellan Stockolm och Tallinn har förbättrats. Enligt Pia Bergman på Skatteverket går de illegala penningströmmarna därför numera mer till Lettland och Litauen. Fast också dessa stater håller på att skärpa kampen mot den organiserade brottsligheten.

Till detta kan man lägga att många av de tradtionella skatteparadisen och de så kallat insynsfria bankerna i Schweiz numera utgör allt osäkrare miljöer för kriminell verksamhet. Utmärkt. Fast tyvärr inga garantier för slutseger mot brottslighet. Det finns många länder med tveksamt rykte i dylika sammanhang, kanske också inom EU. Ju besvärligare det blir för brottslingar att tvätta sin smutsiga byk, desto mer är vunnet i kampen mot organiserad kriminalitet.
http://www.nt.se/opinion/ledare/slut-tvattat-i-estland-10801589.aspx