I skrivande stund är det oklart vilka som låg bakom trippelmordet i Uddevalla, än mindre känner vi till orsakerna. Däremot vet vi att grovt våld de senaste åren ofta tagit sig allt mer drastiska uttryck. Inte minst har de kriminella gängens användning av skjutvapen ökat. I dag är det inte svårt för en person med de rätta kontakterna att skaffa sig en illegal pistol, ja till och med en k-pist eller automatkarbin. Allt medan våra makthavare tycks ägna den största mödan åt att bekämpa de legala vapeninnehaven.

Något påminner detta om spelvärlden, där den högst prioriterade verksamheten tycks vara att slå vakt om spelmonopolet. Trots att det finns en verkligt illegal spelverksamhet som årligen omsätter miljardbelopp, inte minst genom enarmade banditer.

Som det går att läsa på nyhetsplats i dagens NT är Hells Angels bara i Norrköping inblandad i illegal spelverksamhet som genererat många miljoner kronor. 7 oktober förra året slog åtminstone polis, åklagare och Skatteverket till mot fyra näringsställen i staden där det pågick illegalt spel.

Förhoppningsvis stör dylika tillslag verksamheten, kanske upphör rentav densamma – för en kortare tid. På längre sikt brukar emellertid det illegala spelandet återuppstå. Avskräckningseffekten är låg. Dels eftersom de skattefria vinsterna ofta är mycket stora. Dels därför att straffen ofta är måttliga. Brott mot lotterilagen brukar ge 40-60 dagsböter, eller (teoretiskt) högst 60 000 kronor. Närmast ”självriskpengar” i den kriminella världen.

Det relativt låga straffvärdet är problematiskt eftersom detsamma delvis styr polisens prioriteringar. Enkelt uttryckt går brott med högt straffvärde före dito med lågt – vilket förstås också är en rimlig tågordning.

Straffskärpningar vore alltså välkomna, fast som vanligt spökar det svagbestraffande svenska rättsväsendet. Även om de ovan nämnda straffsatserna är måttliga, är straffen ändå något hårdare än för exempelvis ringa narkotikabrott. Vid höjning av straff för en form av brottslighet bör hänsyn tas till andra straffsatser, så att (enkelt uttryckt) smärre brott inte straffas hårdare än grövre.

Därtill kommer den skandallöst svaga tillämpningen av existerande straff, vilka enligt praxis alltid brukar utfalla på den lägre halvan av den möjliga straffsatsen.

Alltså lönar sig illegal spelverksamhet ofta riktigt bra, i synnerhet som lånehajar (”shylocks” med amerikansk terminologi) ofta tar ockerränta och lätt kan utöva utpressning gentemot låntagarna, som av begripliga inte gärna går till polisen. Inte för inte har illegal spelverksamhet varit en viktig verksamhet för den mer namnkunniga amerikanska maffian i decennier.

Eftersom det gäller att kontrollera vem som arrangerar illegalt spel och på vilket sätt är det dessutom en utmärkt grund för så kallad beskyddarverksamhet. Inte konstigt om den organiserade gängbrottsligheten är beredda att ta risker och slåss om de bästa platserna kring så väldukade bord.
http://www.nt.se/opinion/ledare/spel-dobbel-klassisk-maffiamark-10797135.aspx