tisdag 10 mars 2015

HA-mannens skuld: 1,9 miljoner

En ledande medlem i Hells Angels i Norrköping, som utvandrat, har låtit över 1,9 miljoner kronor i felparkeringsböter, fordonskatter och trängselskattavgifter gå vidare till indrivning.
I ett tättskrivet, sex sidor långt fax från Kronofogden finns hans 451 felparkeringsavgifter, 29 fordonskatter och 12 trängselskattavgifter som gått vidare till indrivning registrerade. Sammanlagt uppgår skulden till 1 935 417 kronor.
Sammanställningen visar att oerhört många felparkeringsavgifter trillat in vissa dagar. Den 7 juni 2013 fick han exempelvis 34 felparkeringsböter à 600 kronor och den 30 augusti 2012 var de ännu fler – 55 stycken.

 

16 fordon skrivna på mannen

Förklaringen kan vara att den fullvärdige HA-medlemmen agerar som bilmålvakt och låter andra skriva sina fordon på honom, eftersom han sedan 2010 är utvandrad eller överförd till obefintlighetsregistret. Därmed är det svårt för Kronofogden att utmäta hans tillgångar även om de gör en bosättningsutredning för att utröna var han egentligen bor och om det finns några utmätningsbara tillgångar.
Enligt Transportstyrelsen är 16 fordon skrivna på mannen, som angett en Norrköpingsadress, trots att han utvandrat.
Det är inga nya bilar som står på honom, utan ett gäng bilar från 1990-talet. De äldsta två är en mörkgrå VW Golf respektive en vit Volvo 944 av 1991 års modell och den nyaste en ljusgrå Peugeot 206 GTI.

 

1,6 miljarder i skulder

Genom att använda en bilmålvakt slipper fordonets verklige ägare betalningsansvaret för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom bilmålvakten är betalningsskyldig.
Bilmålvakten betalar dock aldrig varken skatter eller avgifter, vilket leder till att staten går miste om stora intäkter. Vid årsskiftet var det sammanlagda skuldebeloppet för de fordonsrelaterade skulderna i landet över 1,6 miljarder kronor, enligt Kronofogden.
100 personer stod ensamma för över 340 miljoner kronor av totalsumman.
Men har Kronofogden försökt göra något för att driva in skulderna i det här fallet?
Enligt en handläggare på Kronofogden har inget gjorts i fallet på sistone, men påpekar att den aktuella mannen hade en inkomst från ett Norrköpingsföretag från 2014. Handläggaren kan dock inte säga mer utan hänvisar NT till specialverkställighetsgruppen, där Krister Jokela är chef.

 

Kan komma åt bilmålvakter

För Krister Jokela är fenomenet med att en person som har problem med svenska myndigheter utvandrar men fortsätter vara verksam i Sverige inget nytt. Han har dock inte tittat på det här specifika fallet och kan därför bara uttala sig om vad Kronofogden kan göra för att driva in skulden i generella termer.
–  Vi kontrollerar om personen ifråga har några konton i Sverige som vi kan utmäta. Vi tittar också på om han finns på någon adress. Om det finns kan vi utmäta på besittning, det vill säga utmäta de saker som han har på sig eller de saker som finns i lägenheten.
Sedan den 1 juli 2014 har Kronofogden fått ökade lagliga möjligheter att komma åt så kallade bilmålvakter och Kronofogden utreder i första hand om utmätning av fordonet, för de skulder som finns restförda hos Kronofogden, är möjlig.
– Om utmätning med stöd av utsökningsbalken inte är möjlig kan kronofogden enligt den nya lagen ianspråkta fordonet och sälja det för att betala fordonsskulderna.
Fotnot: Vi har sökt HA-medlemmen för en kommentar. Han meddelar via sin advokat, Mikael Abrhamsson, att han inte vill svara på några frågor.
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/ha-mannens-skuld-19-miljoner-10768501.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar