lördag 17 december 2011

Medlemmar i Outlaws har JO-anmält polisen för att de visiterats och fotograferats.

RPS anser att fotodokumentation i sådana här ärenden kan vara både lagligt och lämpligt.
Men dokumentationen får inte ske under tvång.

I de aktuella fallen har de klagande uppgett att de först utsatts för tvångsåtgärd, det vill säga kroppsvisitering, och direkt därefter fotograferats. RPS ställer sig nu undrande till om personerna kände sig tvingade till den följande fotograferingen, eller om de insåg att den var frivillig.

I anmälan mot polisen framgår också att Outlaws-medlemmarna dirigerades av polisen under fotograferingen och det ställer sig rikspolisstyrelsen emot.

"Även om förutsättningar för fotografering förelegat inom ramen för särskild undersökning så kan inte styrelsen finna att det finns stöd för att på något sätt dirigera den som ska fotograferas för att en bild ska bli tydlig eller för att säkerställa förutsättningarna för fotograferingen" skriver RPS i sitt yttrande till JO.
http://www.dt.se/brottsplats/1.4206994-rikspolisstyrelsen-tveksam-till-fotografering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar