torsdag 22 januari 2015

Grovt kriminella på Östersjöfärjor

Östersjöfärjorna används rutinmässigt av kriminella nätverk. En ny kartläggning från polisen som Svenska Dagbladet tagit del av visar att det finns upp till 30 grovt kriminella individer ombord samtidigt på vissa avgångar. Samtidigt ökar beslagtaget gods i Stockholms hamn i takt med att Sverige blir ett transitland för organiserad brottslighet.

Färjan från Lettlands huvudstad Riga till Stockholm avgår klockan 17 varannan dag. På vissa avgångar finns mellan 20 och 30 grovt kriminella individer ombord, enligt en ny kartläggning från gränspolisen i Stockholm. Det handlar exempelvis om personer som tidigare är dömda för vapenbrott, människohandel, grova stölder, narkotikabrott och rån.

– Det här är inga småtjuvar. Det är grovt multikriminella individer och det kan eventuellt innebära en risk för både passagerare och fartygets säkerhet, säger Kjell-Åke Karlsson, poliskommissarie på gränspolisen i Stockholm.

Den kartläggning, där SvD nu tagit del av resultatet, är gjord under 2014 och bygger på cirka 350 färjeavgångar över Östersjön. Siffrorna är hittills preliminära men enligt polisen är det mellan noll och 29 personer som är misstänkta för något brott på de avgångar som granskats. Under mätperioden var linjen Riga - Stockholm mest utsatt. Men även sträckan Tallinn - Helsingfors är hårt drabbad.

– Sedan fortsätter vissa av de här personerna på de vanliga Finlandsfärjorna från Helsingfors till Stockholm, säger Kjell-Åke Karlsson.
– Vi har även sett att miljöfarligt gods smugglas på fartygen. Exempelvis en större last gamla batterier där det fanns en viss risk för att det hade kunnat explodera ombord på fartyget.
Kjell-Åke Karlsson, gränspolisen i Stockholm.
Skälet till att dessa individer finns ombord, enligt polisen, är att färjorna används för illegala transporter. Huvudsakligen handlar det om olaglig smuggling in i Sverige och utförsel av stöldgods från Sverige. Och här pekar statistiken uppåt. Under 2014 beslagtogs stöldgods på väg ut ur Sverige - exempelvis exklusiva bilar, skogsmaskiner, snöskotrar, trädgårdsredskap, bildäck och stulna butiksvaror - till ett värde av drygt 13 miljoner kronor. Då är det hamnarna i Stockholm, Kapellskär, Nynäshamn och Södertälje som är aktuella. År 2013 var motsvarande siffra 12 miljoner kronor och 2012 var siffran 10 miljoner kronor.

Enligt gränspolisen är ovanstående siffror ändå bara en del av det stöldgods som transporteras från Sverige på Östersjöfärjorna. Bakgrunden till att det ser ut som det gör är enligt polisen att Sverige är ett av kärnländerna när det gäller kriminalitet som organiseras från Baltikum och troligen även från Vitryssland och Ryssland.
Förutom de varor som förs ut ur Sverige sker också smuggling i den andra riktningen. Då handlar det bland annat om narkotika, cigaretter och drivmedel, exempelvis diesel.

Ett andra skäl till den kriminella trafiken är att Sverige i allt större utsträckning har blivit ett transitland för stöldgods som går från Norge till Baltikum för trolig vidaretransport österut mot Ryssland och Vitryssland. Traden går då längs E18 från Norge, via Värmland, till Stockholm och sedan färja över Östersjön.

– Vi har även sett att miljöfarligt gods smugglas på fartygen. Exempelvis en större last gamla batterier där det fanns en viss risk för att det hade kunnat explodera ombord på fartyget, säger Kjell-Åke Karlsson.

Kartläggningen som nu gjorts ingår EU-projektet Turnstone. Projektet pågår till slutet av 2015 och under tiden ska den gränsöverskridande organiserade kriminaliteten i Östersjöregionen kartläggas. Medverkande är polis-, gränskontroll- och kustbevakningsmyndigheter i Sverige, Finland, Baltikum och Polen.

För att få bukt med problematiken säger polisen att det krävs mer av direkt underrättelsesamarbete mellan länderna runt Östersjön. Dessutom krävs en utökad koordinering mellan berörda länder och myndigheter när det gäller exempelvis spaning och utredning.

Vad tycker då de utsatta rederierna? Hans Friberg, talesperson för säkerhet och miljö på TallinkSilja, som trafikerar linjen Riga-Stockholm, säger att brottsligheten inte är något man märkt av.

Ser du några risker med detta?
– Jag kan egentligen inte uttala mig eftersom det inte är någonting som vi vet någonting om. Det är självklart tråkigt om det finns grov kriminalitet, dessvärre gör det ju det i samhället, säger Friberg.
Från Viking Line ser man med oro på uppgifterna.

– Det är klart att vi ser allvarligt på sådana här saker. Vi har ingen egen spaning eller polisiära rättigheter. Men vi har bra samarbete med tull och polis. På det sättet ska de som sysslar med den här verksamheten inte kunna känna sig trygga, säger Tony Öhman, säkerhetsansvarig på Viking Line.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kriminella-trafikerar-ostersjon_4271077.svd  Grovt kriminella ligor på Östersjöfärjorna


Polisen har under förra året kartlagt kriminella ligor som använder sig av Östersjöfärjorna för smuggling.
Svenska Dagbladet har tagit del av uppgifterna – som visar på att upp emot 30 kriminella individer kan befinna sig ombord samtidigt vid vissa avgångar.
Hårdast drabbat är sträckan mellan Riga-Stockholm.

I en kartläggning gjord av polisen, som Svenska Dagbladet tagit del av, framgår det att östersjöfärjorna rutinmässigt används av kriminella nätverk.

Det rör sig enligt tidningen om grovt kriminella individer som tidigare dömts för allt ifrån vapenbrott till människohandel.
Under en och samma avgång kan det finnas 20-30 kriminella ombord, erfar SvD.

– Det här är inga småtjuvar. Det är grovt multikriminella individer och det kan eventuellt innebära en risk för både passagerare och fartygets säkerhet, säger Kjell-Åke Karlsson, poliskommissarie på gränspolisen i Stockholm.
Kartläggningen gjordes under förra året och bygger på omkring 350 färjeavgångar. Under den granskade tidsperioden var det sträckan mellan Riga-Stockholm som var hårdast drabbad.

Polisen misstänker att de kartlagda personerna befinner sig ombord primärt för illegala transporter. Enligt uppgifterna som SvD tagit del av rör det sig främst om smuggling av stödgods, så som exklusiva bilar och butiksvaror som stulits.

– Vi har även sett att miljöfarligt gods smugglas på fartygen. Exempelvis en större last gamla batterier där det fanns en viss risk för att det hade kunnat explodera ombord på fartyget, säger Kjell-Åke Karlsson till tidningen.

Projektet pågår året ut – och polisen hoppas på att lösa problemet genom ett tätare samarbete mellan länderna kring Östersjön.

Ett av de drabbade bolagen som Svenska Dagbladet varit i kontakt med, Viking Line, uttrycker oro över uppgifterna som presenterats av polisen.

– Vi har ingen egen spaning eller polisiära rättigheter. Men vi har bra samarbete med tull och polis. På det sättet ska de som sysslar med den här verksamheten inte kunna känna sig trygga, säger Tony Öhman, säkerhetsansvarig på Viking Line.
www.expressen.se/nyheter/grovt-kriminella-ligor-pa-ostersjofarjorna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar