fredag 28 maj 2010

Juristen uppgav att hans kopplingar till Hells Angels kom sig av att han i egenskap av jurist företrädde dessa samt att han inte är dömd för något av de brott han misstänkts för.

Beslutet att återkalla Vapenspecialisten AB:s tillstånd står fast. VD:n, en jurist vars namn sekretessbelagts, har misstänkts för brott tretton gånger under åren 1994-2007. Han har också haft kontakter med Hells Angels och har stora skulder hos kronofogdemyndigheten.
http://www.dagensjuridik.se/sv/Artiklar/2010/05/Jurist-nekas-tillstand-for-vapenhandel/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar