onsdag 26 maj 2010

Angående polisens razzia i Göteborg!

Polisen genomförde under förra veckan en jätteinsats mot Hells Angels MC, Göteborg. Över 300 poliser inklusive Nationella Insatsstyrkan, Rikskriminalen, Länskriminalen, Kronofogden, Ekobrotts myndigheten samt monsterbilen Sandcat deltog under razzian. Vidare tre helikoptrar varefter hela polisens tekniska avdelning finkammade området. Insatsen resulterad i att 21 personer anhölls av vilka nu tre personer kvarstår.

Jätterazzian i Göteborg betecknas av polismyndigheten som den största insatsen någonsin mot mc-kriminella. "Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella".
Låt oss granska detta påstående. Polisen har enligt egna uppgifter bedrivit spanings- och utredningsarbete i ärendet under flera månader. När polisen tar betalt för utförda tjänster exempelvis i samband med fotbollsmatcher med mera debiteras 920 kr för varje påbörjad resurstimme. För varje polisman i tjänst motsvarar detta 7 360 kr per arbetsdag. Multiplicera denna summa med lågt räknat 300 personer så slutar räkningen på 2,2 miljoner kronor. Då är inte spanings- och utredningsarbete, helikopterkostnader, teknikernas arbete, kronofogdens eller Ekobrottsmyndighetens arbete inräknat…
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/frihetspartiet/pressrelease/view/angaaende-polisens-razzia-i-goeteborg-414723

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar