torsdag 27 augusti 2009

Outbreak MC har åtta medlemmar, samt några provmedlemmar (hangarounds). Merparten är dömda för brott.

Kopplingen till Hells Angels märks enligt polisen bland annat genom täta besök av Hells Angels-medlemmar från Stockholm och Karlstad.

Några av medlemmarna i Outbreak mc har tidigare varit med i Red Devils och Red&White Crew, båda direkt knutna till Hells Angels.
http://www.nwt.se/article574311.ece

Payback skrev häromdagen om att Outbreak MC gick i spetsen för nytänkande i kampen mot myndigheter och media samt för bikervärlden. http://outbreakmc.dinstudio.se/empty_12.html Repliken kom blixtsnabbt. Idag publicerades två artiklar som i hårda ordalag angriper och pekar ut Outbreak och dess enskilda medlemmar. Vidare har kontakt tagits med kommunen samt fastighetsägaren, både på lokal och distiktsnivå.

Här ser vi ett bevis på det samarbete vi tidigare i många fall pekat på och som i många fall redan haft förödande effekter för många mc-klubbar. Jag pratar då om alliansen mellan media, polis och politiker, i detta sista fall på kommunalpolitiks nivå, i andra fall på riksplanet. I detta fallet är det media som från första början tvingade polisen att agera och nu även inkluderar kommunpolitikerna. Läs hela bakgunden på Outbreak MC:s sida, under media.

Priset att kämpa för bikerkulturen, att träda fram och öppet gå i spetsen för kampen är högt. Men, vi är bikers! Vi är vana att kämpa mot förtryck och trakasserier och förföljelser får oss bara att sluta oss hårdare ihop och än mer övertygat bekämpa våra opponenter. Så stöd ABATE Sverige. Stöd Nättidningen Payback. Våra yttersta spjutspetsar i kampen mot media och polis!

Peter Schjerva för ABATE Sverige och Nättidningen Payback

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar