torsdag 27 juni 2013

Kommunens köp av HA-gården överklagat

Karlstads kommuns köp av Hells Angels-gården i Härtsöga har överklagats till förvaltningsrätten.

En Karlstadsbo i 50-årsåldern skriver att beslutet om köpet inte tillkommit i laga ordning, eftersom det inte handlar om en kommunal angelägenhet utan gjordes på polisens rekommendationer. Han skriver också att företrädare för kommunen lurade kommuninvånarna genom att förklara att de inte skulle köpa en fastighet som de inte hade någon planering för vad de skulle göra med. Förvaltningsrätten har ålagt kommunen att yttra sig om överklagandet senast den 4 juli.
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/kommunens-kop-av-hagarden-overklagat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar