torsdag 20 juni 2013

"Hovrätten gick emot tingsrätten - hur ska domstolar döma vid organiserad brottslighet?"

DEBATT - av Lars Korsell, Johanna Skinnari och Daniel Vesterhav, forskar om organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet (Brå)

Den 5 maj 2012 håller den lokala motorcykelklubben Svineri MC i Kalmar vårfest. Vid 19.45-tiden kör bilar fram till klubbområdet. Ett större antal personer lämnar bilarna och stormar festen. Festdeltagare misshandlas och inredning i klubbhuset slås sönder. Flera av angriparna bär västar som signalerar tillhörighet till Hells Angels MC eller supporterklubbar. Allt är över på fem minuter och bilarna lämnar platsen lika snabbt som de kom.
Ett halvår senare fäller Kalmar tingsrätt femton personer för grov misshandel, skadegörelse och egenmäktigt förfarande (tillgrepp av Svineri MC:s klubbvästar). Tingsrätten menade att misshandeln utgjort ett led i organiserad brottslighet och tillämpade en regel (BrB 29 kap. 2 § p. 6) om försvårande omständighet där man särskilt ska beakta "om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering".
I domen utgick tingsrätten bland annat från Rikskriminalpolisens bedömning av klubbarna som organiserad brottslighet och drog slutsatsen att det var dessa klubbar som hade ett intresse av att attackera Svineri MC.
Efter överklagande ändrar Göta hovrätt tingsrättens dom. Enbart de fyra personer som tekniskt kunde bindas till brottsplatsen och misshandeln döms (blodspår på kläder från misshandlade festdeltagare). Straffet för var och en bestämdes till fyra års fängelse.
Hovrätten ansåg inte att det fanns förutsättningar att tillämpa bestämmelsen om organiserad form: "Även om det ligger nära till hands att angreppet mot Svineri MC på något sätt är kopplat till dessa sammanslutningar [Hells Angels m. fl.] finns det inte någon utredning som styrker att så är fallet. Motivet till angreppet är oklart och det finns ingenting som visar att [de fyra dömda] ingått i en gemensam sammanslutning vars syfte att begå brott sträckt sig längre än till angreppet mot Svineri MC och dess medlemmar."
Hovrätten stödjer sig på förarbetena till lagstiftningen, som beskriver vad som menas med "organiserad form". Hovrätten anser det alltså inte utrett om de nu aktuella brotten faller in i ett mönster med organiserad brottslighet. Det anses oklart om de fyra dömda tidigare i en gemensam sammanslutning begått brott med varandra och vilka brott det i sådana fall skulle vara.
http://www.dagensjuridik.se/2013/06/hovratten-gick-emot-tingsratten-hur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar