torsdag 13 juni 2013

Ett tjugotal medlemmar i Hells Angels har anlänt till tingsrätten i Esbo.

De ska svara på åtal för deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet.

De åtalade bär inga synliga gängsymboler, säger FNB:s journalist som bevakar rättegången. Stämningen är också i övrigt lugn.

Åklagaren har beskrivit rättegången som exceptionell. Ingen i Finland har någonsin dömts utifrån de så kallade gängparagrafen.
http://hbl.fi/nyheter/2013-06-12/461031/hells-angels-rattegangen-fortsatter


Åklagare: Bostadsstöd finansierade Hells Angels

Polisen hittade tidigare under en räd i Hells Angels klubblokal i Esbo bland annat ett hagelgevär, en 9mm pistol, ett gasvapen och olika patroner. Försvarsadvokaten medger att de åtalade inte hade tillstånd till vapnen.
Enligt åklagaren fanns det även en olaglig bar i lokalen. Medlemmarna har således gjort sig skyldiga till olovlig import och utskänkning av alkohol. Dessutom är de åtalade för olaglig försäljning av tobak.
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/06/12/aklagare-bostadsstod-finansierade-hells-angels

Hells Angels rättegång ska bli ett prejudikat

Enligt åklagaren försöker man få ett prejudikat för deltagande i organiserad brottslighet. Ingen har tidigare i Finland dömts för organiserad brottslighet. Domen ska bli en modell för liknande fall i framtiden. 
 http://svenska.yle.fi/artikel/2013/06/11/hells-angels-rattegang-ska-bli-ett-prejudikat

Hells Angels leds som en multinationell koncern

Ett högkvarter i USA, en mellanstegsförvaltning i bland annat Europa och nationella underavdelningar i olika länder. 

Hells Angels har samma uppbyggnad som lagliga multinationella koncerner och verkar tillämpa deras verksamhetskoncept för sina egna ändamål. Polisens förundersökningsmaterial avslöjar hur till exempel de finska underavdelningarna betalar medlemsavgifter till Europa. Avdelningarna måste uppfylla strikta kriterier innan de får använda gängets symboler.

Materialet som avslöjar detaljer om Hells Angels väsen offentliggjordes när tingsrätten i Esbo inledde behandlingen av ett fall mot medlemmar i mc-gänget.

På de åtalades bänk sitter ett 30-tal gängmedlemmar. Av dem tillhör omkring 20 underavdelningen Hells Angels MC Hellsinki från Esbo och ett tiotal underavdelningen i Villmanstrand.
Åklagaren Anna-Riikka Ruuth beskriver materialet som exceptionellt.

– Så vitt jag vet är det här första gången man fått grepp om hur Hells Angels interna organisation leds och hur de nationella underavdelningarna förhåller sig till den världsomfattande organisationen.'

Under en husrannsakan i Esbo beslagtog polisen en dator som visade sig innehålla "grundlagen" som styr hela organisationen. Åklagaren säger att samma regler gäller alla underavdelningar.

Veckomöten och internationella larm
Reglerna kräver att också de sex underavdelningarna i Finland samlas till veckomöten. Dessutom ska avdelningarna välja bland annat en president och en så kallad officerskår, en undersergeant som upprätthåller ordningen och en kassaförvaltare.

Den som vill bli medlem måste ha en referens av en fullvärdig medlem i Hells Angels. Aspiranttiden på ett år kan bli kortare om den sökande begår våldsbrott under tiden.

Aspiranterna, så kallade hangarounds och prospectmembers, tar hand om hantlangarjobben såsom städning och alkoholförsäljning.

Underavdelningarna knyts samman av bland annat ett gemensamt system för informationsförmedling. När någon råkar ut för en husrannsakan går ett e-postlarm världen om, så att de andra medlemmarna vet att inte skicka meddelanden till målet för husundersökningen.

Personliga jurister och rättegångskassa
Alla i Hells Angels binds av en strikt tystnadsplikt och brott mot den bestraffas hårt. Också i den här utredningen fick polisen höra svaren "Jag vet inte" eller "Ingen kommentar" tiotals, om inte hundratals gånger.

Enligt förundersökningen har varje medlem ett på förhand utsett rättegångsbiträde som säkerhetsåtgärd för kommande gripanden. Klubben sparar dessutom pengar för framtida rättegångar.
Klubbarna som hör till Hells Angels skickar bilder på avskedade medlemmar till de andra avdelningarna, och det är ofta förbjudet att stå i kontakt med före detta medlemmar.

De trettio gängmedlemmarna som står inför rätta i Esbo åtalas för deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet. Åtalen ska behandlas på onsdagen.

I Finland har ingen ännu dömts på basis av den paragrafen. Interpol och Centralkriminalpolisen klassar Hells Angels som en kriminell sammanslutning.
http://hbl.fi/nyheter/2013-06-11/460871/hells-angels-leds-som-en-multinationell-koncern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar