måndag 3 juni 2013

JO-kritik mot polisräd i mc-klubb

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar polisen i Skåne för en rad tvångsåtgärder under ett tillslag mot en mc-fest i Svalövs kommun en decembernatt 2011.
Polisen tillkallades av ett par festdeltagare som sade sig vara utsatta för hot. Till slut fanns ett 30-tal poliser på platsen.
Efter en del tumultartat motstånd tömdes klubbhuset på deltagare som därefter tvingades sitta på marken utanför i flera timmar medan de visiterades och fotograferades och lokalen genomsöktes.
Enligt ställföreträdande J O Hans Ragnermalm saknas det i några av fallen all rättslig grund för att hålla kvar personerna.
Han tycker vidare att det var oproportionerligt att mitt i vinternatten låta personer sitta på bara marken i så lång tid. Slutligen har han hittat brister i polisens dokumentation av händelsen.  
29 maj 2013
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jo-kritik-mot-polisrad-i-mc-klubb_8221638.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar