torsdag 1 juni 2017

Förre HA-ledaren vill släppas fri

Den förre Hells Angels-ledaren i Norrköping, Peter Holfve, anser sig inte ha fått en rättvis rättegång. I sin överklagan av tingsrättens dom hävdar han att åtalet och lagföringen mot honom grundas på en artikelserie i Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten.

Uppmärksamheten anser han lett till att han blivit dömd på förhand. Därför framställde han ett yrkande om att rättegången skulle hållas på annan ort än i Norrköping eller Linköping. Yrkandet återkallades dock av olika anledningar.

Peter Holfves uppfattning är att "hans konventionsenliga rätt till rättvis rättegång kränkts även av den mediala exponeringen före, under och efter lagföring i första instans".
Den 8 maj meddelade Norrköpings tingsrätt att Peter Holfve fälls för grovt skattebrott vid 37 tillfällen och grovt försvårande av skattekontroll vid fyra tillfällen. Han dömdes till fängelse i ett år och tre månader samt fem års näringsförbud.

Utredningen inleddes efter NT:s och Correns granskning av de kriminella gängen i Östergötland 2014. Vi berättade då att Peter Holfve hade utvandrat och drev flera företag från Estland, men på företagens adresser i Estland kunde vi avslöja att det inte fanns någon verksamhet.
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten började i samma veva utreda hans affärer, vilket ledde till en upptaxering av av Peter Holfve med 1,5 miljoner konor. Skatteverket menade att han aldrig utvandrat, utan var verksam i Norrköping mellan 2011 och 2014. Därmed skulle han också betala skatt här.

Senare åtalades han även för de skattebrott, som han i början av maj fälldes för.
Peter Holfve överklagar nu genom sin advokat Mikael Abrahamsson tingsrättens dom till hovrätten. Han yrkar på att åtalet ska ogillas i dess helhet och att näringsförbudet ska upphävas. Peter Holfve gör gällande att han inte hade sett det omprövningsbeslut, som Skatteverkets upptaxering och åtalet bygger på, innan han frihetsberövades den 31 mars i år, vilket bland annat – enligt honom – beror på att Skatteverket skickat omprövningsbeslutet till fel adresser.

Vidare menar Peter Holfve att han fråntogs samtliga sina möjligheter att förklara sig och inhämta information från Estland när han häktades med restriktioner. Det innebär att varken han eller hans försvarare har kunnat förbereda hans försvar. De kallar åklagarens och Skatteverkets agerande "inkvisitoriskt och överrumplande".

Dessutom anser de att tingsrätten tillämpat "fiskal" bevisbörda, det vill säga har lagt förklaringsbördan på Peter Holfve samtidigt som de effektivt tagit ifrån honom alla möjligheter att göra det.

Enligt överklagan är Peter Holfve just nu fullt sysselsatt med att försöka ta fram handlingar om bolagen i Estland genom att kontakta de bokförare och revisorer som han då anlitade. Ett arbete som kan ta tid. Därför förutsätter den klagande att "hovrätten låter kompletteringen ta den tid som är nödvändig så att klaganden åtminstone i hovrätten kan vara tillförsäkrad en någorlunda rättvis rättegång".
http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/forre-ha-ledaren-vill-slappas-fri-om4678737.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar