måndag 13 juni 2016

Flera av de kriminella gängens verksamhet kan beskrivas som ett pyramidspel

Ledarna tjänar pengar medan de andra är förlorare - de kriminella mc-gängens verksamhet kan beskrivas som ett pyramidspel. – Det hela går ut på att roffa åt sig så mycket som möjligt och att utnyttja varumärket och utnyttja varandra, säger Amir Rostami, polis och gängforskare.

I Sverige finns det framförallt - Hells Angels och Bandidos. Enligt polisen uppfyller de båda gängen EU:s definitioner för grov och organiserad brottslighet.
I en rapport från polisen från år 2015 framgår det att de sysslar med olika typer av brottslighet såsom utpressning, bedrägerier, narkotikabrott och beskyddarverksamhet, exempelvis. De skriver att Bandidos "är det kriminella mc-gäng vars medlemmar traditionellt sett varit mest synligt brottsaktiva i Sverige".

"En idé om gemenskap"

När Bandidos och Hells Angels startade var det inte kriminaliteten som var det primära.
– När dessa organisationer ursprungligen startades var kriminalitet inte i huvudfokus. Visst var det individer som begick brott, men det var andra värden som förde individer ihop.
Amir Rostami menar att de vilar på en grund som innebär att de har ett större behov av identitetsskapande.

– Det handlar om en idé om gemenskap. En idé om att motorcykeln är livets mittpunkt, man hör ihop, man ska ha rolig ihop. Man är fri och inte knuten någonstans. De idéerna är ju grunden för mc-klubbarna. Den idén och föreställningen om dem är fortfarande jättecentrala men den biten har blivit mer underordnad med tiden.

I dag har de ett annat fokus och det är här kopplingen till pyramidspelen kommer in, enligt Amor Rostamis tolkning.
– Det är inte det här att man kommer till en gemenskap och att det blir en ny familj. Folk jobbar åt sig själva. På senare år har de kriminella elementen och intressena blivit mer viktiga än vad de har varit traditionellt.

Amir Rostami fortsätter.
– Även om broderskap finns, idén om broderskap, så går det hela tiden ut på att roffa åt sig så mycket som möjligt och att utnyttja varumärket och utnyttja varandra.

"Egna företagare"

Hells Angels är en hierarkisk organisation, även om beslut fattas demokratiskt och varje fullvärdig medlem har en röst vid omröstningar. Bandidos är mer toppstyrd och de enskilda avdelningarna är mindre självständiga.
– Hierarkin finns, som i alla andra organisationer. Vill man göra karriär måste man skämma bort det övre ledarskiktet. Då blir det så att man blir utnyttjad eller tillåter sig att bli nyttjad, det kan de flesta som har lämnat vittnat om. En jag intervjuade sa "så fort jag blev medlem så insåg jag att alla var som egna företagare". Det är varumärket som håller ihop dem, säger Amir Rostami.
Gemensamt för mc-klubbarna är att de bär västar där klubbens namn och symboler är tydligt framträdande. Dessa signalerar sammanhållning.

Internationellt har Bandidos och Hells Angels haft två stora uppsving - efter Andra världskriget och efter Vietnamkriget.
– Det säger sig själv att man sökte sig efter den gemenskapen man hade i krigen. I en nordisk kontext, de mc-klubbarna som existerade här, de drog till sig Hells Angels och Bandidos. Många tror att de kom hit själva och etablerade sig i Sverige men de blev hitdragna av personer som ville ha deras varumärken och gemenskap. Inledningsvis var medlemmarna i Norden så kallade "bikers" och sedan med tiden har de kriminella elementen tagit över allt mer.

Vad ledde till att de gick över till kriminalitet?
– Det är en väldigt svårt fråga. Jag tror att det delvis har att göra med vilket inslag medlemmarna som har kommit in har tagit.
Amir Rostami berättar att mc-kriget i norden där mc-klubbar som ville etablera sig stötte på motstånd vilket ledde till flera mord och mordförsök har en del i detta.
– Det innebar att i nystarten var man tvungna att ta in personer som var tungt kriminella som klarade av de här konflikterna. Konflikterna formade organisationerna i en mer krigisk, stridande eller kriminell inriktning än det här med att vara bikers, förklarar Amir Rostami.

 

"Tusen fiender"

Hells Angels och Bandidos, och även Original Gangsters, utger sig själva för att vara enprocentgäng. Men vad detta innebär finns det olika teorier om. En tes är att Amerikanska motorcykelförbundet försvarade mc-förare efter ett upplopp år 1947 med att säga att 99 procent av mc-förarna är laglydiga medborgare och en procent är kriminella.

– Men det stämmer inte. När jag ställt frågan till dem så säger de att de inte gjort det uttalandet, säger Amir Rostami.
De kriminella mc-klubbarna själva gör en annan tolkning.
– Det är den procenten som är laglösa i den bemärkelsen att de är fredlösa, de vilda nomaderna på två hjul, som tillsammans med sina bröder väljer att stå utanför samhällets uppsatta normer, att de väljer motorcykeln före livet själv. Det betyder inte per automatik att de är den procenten som begår brott även om det har blivit synonymt på senare tid.

Vad är din tolkning?
– Jag skulle säga att i dagsläget står enprocenten för en symbol som inrymmer ett budskap att man besitter förmågan till att använda våld. I dag har det blivit så. Det har blivit ytterligare ett attribut som förmedlar ett skrämselkapital, säger Amir Rostami.

Den sammanhållande faktorn, enligt gängen, är just gemenskapen. Men i stället kan livet som medlem i ett mc-gäng vara ett helvete, som flera avhoppade medlemmar vittnat om. Det är en lång process att bli fullvärdig medlem under den här tiden handlar det om att förtjäna de andras respekt.
Detta kan man göra genom att städa toaletter under fester, agera chaufför och begå brott i klubbens namn - brottsvinsten går till klubben. Det vill säga man får göra grovgörat.

För alla inom gänget, oavsett nivå, är det tydliga regler som gäller. Sköter man sig inte kan man straffas - både fysiskt och psykiskt men även genom bötning.

– En av mina respondenter uttryckte sig väldigt tydligt: "Jag trodde att jag skulle få tusen vänner när jag blev medlem men jag fick tusen fiender i stället. Alla andras fiender blev mina fiender också". Det är alla mot alla, säger Amir Rostami.


Amir Rostami, polis och gängforskare. Bild: Clément Morin/Stockholms universitet. 
I en nysläppt rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, skriver de att det i de kriminella gängens struktur finns inslag av pyramidspel: "De som är högst upp i grupperingens hierarki tjänar pengar på de personer som är längre ner". De skriver också att det för några av dessa grupper har varit själva "affärsidén".
Något som Amir Rostami, polis och gängforskare, delvis bekräftar.
– Om vi tar Original Gangsters exempelvis. Det var verkligen ett pyramidspel, det är de fortfarande.
Amir Rostami säger att OG dock skiljer sig från Bandidos och HA. De två sistnämnda vill han inte likna med ett pyramidspel i alla delar. Han anser att skillnaden är vad man hade för intention när man grundades.
– OG är tydliga med att det handlar om att utnyttja de här unga som kommer in. "Låt dem betala så får de följa oss".

http://www.gp.se/nyheter/sverige/pyramidspelet-inom-mc-g%C3%A4ngen-1.2090056 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar