onsdag 16 december 2015

Kommunen får vräka Hells Angels i Karlstad

Värmlands tingsrätt ger Karlstads kommun rätt att vräka Solstadens motorsport (Hells Angels) från gården i Härtsöga. Orsaken är att föreningen inte har försäkrat fastigheten.


Karlstads kommun har hela tiden hävdat att Hells Angels-klubben Solstadens Motorsport brutit mot hyresavtalet genom att inte ha fastigheten försäkrad.
Värmlands tingsrätt väljer nu att gå på kommunens linje.
Av utredningen i målet framgår att Solstaden inte uppfyllt sin avtalsenliga förpliktelse att hålla fastigheten försäkrad"
I sin dom idag konstaterar rätten att Solstadens Motorsport ska flytta och att föreningen också ska ersätta Karlstads kommuns rättegångskostnader på drygt 320 000 kronor.
– Solstadens Motorsport kan inte lastas för att fastigheten inte går att försäkra. Kommunen har inte heller något intresse i fastigheten. Den köptes för att bli av med Hells Angels. Då menar vi att försäkringsfrågan inte spelar någon roll för kommunen. Därför har jag fått i uppdrag att överklaga tingsrättens dom, säger Ismo Salmi, föreningens advokat.
Kommunens krav om att domen ska få verkställas omedelbart utan att den vunnit laga kraft väljer dock tingsrätten att inte lyssna på.
Karlstads kommun köpte lokalen i Härtsöga vid en exekutiv auktion i maj 2013 och har allt sedan dess arbetat för att avhysa hyresgästen. Den första uppsägning som gjorde ogiltigförklarades då kommunen glömde att bifoga ett dokument som talade om hur den uppsagde kunde vända sig till Hyresnämnden. Det ärendet har vandrat vidare i rättsystemet och ligger nu på Högsta domstolens bord.
Per-Samuel Nisser (M) är kommunalråd i Karlstad och kommenterar dagens dom såhär:
– Det är mycket positivt och glädjande att tingsrätten varit så tydlig och kommit fram till att hyresgästerna ute på Härtsöga nu ska avvisas. Det är ju effekten av dagens dom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar