torsdag 25 juli 2013

Bandidos-medlemmer frikjent for mafiavirksomhet

En gruppe menn med tilknytning til MC-klubben Bandidos er frikjent for mafiavirksomhet, men dømt for torpedovirksomhet og pengeinnkreving.
Fire menn, tre av dem tidligere Bandidos-medlemmer, er i Jæren tingrett dømt for torpedovirksomhet og pengeinnkreving. De tre tidligere Bandidos-medlemmene var tiltalt etter straffelovens §60, den såkalte mafiaparagrafen, men ble frikjent for brudd på denne, skriver Stavanger Aftenblad.

Mafiaparagrafen forutsetter at en gruppe på minst tre personer samarbeider om forbrytelser som har en strafferamme på tre år eller mer, og at disse forbrytelsene foregår over tid.

Tingretten mener mye tyder på at Bandidos var engasjert i torpedooppdrag, men at pengeinnkrevingen kan ha skjedd utenfor klubbens virksomhet. Det er heller ikke bevist at mer enn to tiltalte var sammen om den straffbare pengeinnkrevingen.

To av de tidligere Bandidos-medlemmene og en mann uten tilknytning til MC-klubben ble dømt til fengsel i opptil ett år. En mann som har vært Bandidos-prøvemedlem, ble frikjent for pengeinnkreving, men dømt for oppbevaring av narkotika og bøtelagt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar