söndag 11 februari 2018

Hells Angels-mannens 50-miljondeal med Göteborg

Här är gängmedlemmen som gör mångmiljonaffärer med Göteborgs kommun.
Jan Jonasson, 57, mångårig medlem i Hells Angels West Rock City, har genom sitt bolag fakturerat staden över 50 miljoner kronor.

Både Göteborgs paradgata Avenyn och nöjesparken Liseberg har stenlagts genom hans bolag.
Och det kan han fortsätta med, enligt parkdirektören Linda Nygren som själv skrev miljonavtalet med HA-mannen:

– Det här företaget har inte gjort någonting som skulle vara skäl för att häva avtalet.

I en granskning av samtliga svenska bolag direkt kopplade till medlemmar i Hells Angels och Bandidos har vi hittat flera fall där medlemmar gjort affärer med offentliga verksamheter som myndigheter, kommuner och skolor.

Men ingen gängmedlem har gjort så guldkantade myndighetsaffärer som Jan Jonasson - mångårig medlem i en av Hells Angels tre avdelningar i Göteborg: West Rock City.
Hans bolag ABJ Stensättning har anlitats av Göteborgs kommun under sju års tid för uppdrag värda 50 miljoner kronor.

Bland annat har han stenlagt Göteborgs paradgata Avenyn och byggt stentrappor åt nöjesparken Liseberg.

"Mina kunder mår bra, Skatteverket mår bra"

Under senhösten och vintern har bolaget, tillsammans med anläggningsarbetare klädda i Park- och naturförvaltningens arbetskläder, gjort gatstensarbeten på Polhemsplatsen - mitt i centrala Göteborg.

– Jag bedriver ett företag och alla mår bra i företaget. Mina kunder mår bra, Skatteverket mår bra. Allting vi har att göra med går jättebra, säger Jan Jonasson, vd och ägare.

Och att bolaget gör goda affärer står klart vid en genomgång av årsredovisningarna. Förra året gjorde Jan Jonasson en aktieutdelning i bolaget på 1,8 miljoner kronor och på en bild som GT tagit del av syns en nästan helt ny Mercedes C220 D på uppfarten till hans villa utanför Göteborg.


Hells Angels-klistermärke på dörren

På samma bild syns ett klistermärke i rött och vitt på garagedörren som markerar hans gängtillhörighet: "This property belongs to a HELLS ANGELS".
Men om det vill han inget säga:

– Hells Angels uttalar jag mig överhuvudtaget inte om, säger Jan Jonasson.
– Vad jag gör på min fritid är min fritid.

I stället berättar han om hur välskött bolaget är, att han betalar sina skatter och avgifter i tid - att hans avtal med kommunen som är bolagets största uppdragsgivare är upphandlat och att hans anställda har kollektivavtal.

– Jag sköter mina papper mycket bättre än något annat företag vill jag påstå, helt korrekt. Varför gör jag det? Jo. För att jag vet att det kan bli så det blir just nu. Att man blir granskad. Och då vill jag ha mina papper till hundra procent ärligt, perfekt skötta, säger Jan Jonasson.

Göteborgs kommun ville försvåra för kriminella gäng

I år är det tio år sedan Göteborgs stad drog i gång sitt kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
Tillsammans med en lång rad myndigheter, däribland polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, ville Göteborgs kommun försvåra för stadens många kriminella gäng att göra affärer och få inflytande i stadens verksamheter.

– Vi ska inte göra ekonomiska transaktioner med kriminella gäng. De ska inte få våra skattepengar, sa kommunalrådet Dario Espiga (S) kort efter att kunskapscentrum sjösattes.

"Kände till det som vi hade kontrollerat"

Men Expressens granskning visar att ABJ Stensättning lyckats gå under radarn. Och att kontrollerna stannade vid en mer formell koll om bolaget skött sina skatter och avgifter.

Då den ekonomiska biten såg korrekt ut ställdes inga fler frågor.

– När avtalet skrevs kände jag till det som vi hade kontrollerat, säger Linda Nygren, Park- och naturförvaltningens direktör i Göteborg.
Det är hennes förvaltning som i dag har avtalet med ABJ Stensättning, ett avtal som sträcker sig en bit in i år 2020.

Linda Nygren: "Vi har inga sådana verktyg"

Och enligt Linda Nygren finns ingen möjlighet att göra fler kontroller som lagen ser ut i dag.
– Det är en fråga för lagstiftaren. Vi har inte någon annan möjlighet än att kontrollera ett företag utifrån skatter och avgifter och eventuell olaglig verksamhet. Inte om de är medlemmar, ägare eller något annat. Det har vi inte möjlighet att kontrollera.

Skulle det innebära att även en medlem i en organisation som IS har möjlighet att få ett 50-miljonerkontrakt med staden?

– Vi har inga sådana verktyg att kontrollera medlemskap i olika föreningar eller sammanslutningar, säger Linda Nygren, men beskriver frågan om en IS-medlems eventuella affärer med staden som hypotetisk.

"Verksamhet som inte är förenlig med stadens policy"

Från kunskapscentrum mot organiserad brottslighets sida har man aldrig fått frågan om det finns några eventuella kopplingar till kriminella gäng och ABJ Stensättning under de sju år de haft avtal.

Pia Eriksson är planeringsledare vid Samhällsskydd och beredskap, som kunskapscentrum kallas i dag.

Enligt henne ska Göteborgs stad ingå avtal med seriösa aktörer och samtidigt undvika att ingå avtal med de oseriösa.
– Vad gäller ett kriminellt MC-gäng som Hells Angels så är det enkelt att se att det är en organisation som bedriver verksamhet som inte är förenlig med den policy som staden har, säger Pia Eriksson.


Däremot blir det betydligt svårare, menar hon, att med dagens lagstiftning gå in och neka en enskild medlem i samma organisation att teckna avtal med kommunen enbart med medlemskapet som grund.

– Om det är ett ramavtal så finns det väldigt klara regler i lagen om offentlig upphandling om när man kan hindra ett ingående av avtal. Bara för att en person är medlem i en organisation som kan betecknas som kriminell räcker inte det faktumet.

De 50 miljonerna, inklusive moms, står för en stor del av ABJ Stensättnings intäkter.
https://www.expressen.se/gt/hells-angels-mannens-50-miljondeal-med-goteborg/ 

Kritiken: ”Det låter inte klokt”

Ett bolag har under sju års tid fakturerat Göteborgs stad över 50 miljoner kronor – helt utan att man vetat om att det är en Hells Angels-medlem som driver det.
– Det låter inte klokt, säger Jonas Ransgård, moderat kommunalråd.
–  Förstås tycker jag att vi inte ska ha några som helst kopplingar med kriminella aktörer, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande.

Nyligen avbröt Göteborgs kommunala fastighetskoncern Framtiden en storaffär med det privata bostadsbolaget Victoria Park i Rannebergen.
Skälet: Bolaget hade anlitat ett bolag med kopplingar till kriminella nätverk.
– Vi upplever att Victoria Park inte varit tillräckligt vaksamma och att de inte haft tillräcklig kontroll, sa Framtidens styrelseordförande Lars Johansson, S.
Samtidigt kan GT i dag avslöja hur Göteborgs kommun själva under flera år haft mångmiljonaffärer med en medlem i Hells Angels och dennes bolag.

LÄS MER: Hells Angels-mannens 50-miljondeal med Göteborg

Fakturerat över 50 miljoner

Hittills har den mångårige HA-medlemmen Jan Jonassons ABJ Stensättning fakturerat kommunen över 50 miljoner kronor för arbete och avtalet löper över ytterligare drygt två år. Att mannen bakom bolaget är medlem i HA är inget som Linda Nygren, direktör vid Park- och Naturförvaltningen som är de som har avtalet, säger sig ha haft någon vetskap om.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson har inte heller haft koll på det.
– Det här var en nyhet för mig. Det är naturligtvis inte bra att det visar sig att staden har upphandlat ett bolag som kan ha kriminella kopplingar. Förstås tycker jag att vi inte ska ha några som helst kopplingar med kriminella aktörer, säger hon.

Skulle försvåra för kriminalitet

För tio år sedan sjösatte Göteborgs stad sitt kunskapscentrum mot organiserad brottslighet för att tillsammans med myndigheterna försvåra att kriminella gäng skulle få inflytande i stadens verksamheter.

Ann-Sofie Hermanssons kommentar efter GT:s avslöjande är att den aktuella förvaltningen “värderar situationen för att se om de borde gjort något annorlunda”.

– Jag har inte kunskap att uttala mig i det specifika ärendet, men min bild är att vi normalt sett gör de kontroller som man ska göra när man upphandlar. Apropå det här kan det säkert vara så att vissa saker ibland kommer emellan eller dyker upp.

Jonas Ransgård berättar att också han fått information om att Park- och naturförvaltningen håller på att undersöka frågan.

– Jag hoppas ju att man följt de rutiner man ska följa och om det saknas några ser till att upprätta sådana för att undvika att hamna i det här läget.

LÄS MER: Bah Kuhnke vaktades av Hells Angels-bolag

Kommunens kontroll

Hur ser du på att skattebetalarna ska fortsätta betala en Hells Angels medlems bolag i över två år till för arbeten?
– Min uppfattning är att stan inte ska ha kopplingar till kriminella aktörer. Det är vad jag kan säga och vi ska göra vårt yttersta för att hålla de kriminella elementen borta alltid. Vi får återkomma till det här specifika fallet, säger Ann-Sofie Hermansson (S).

Vad säger det här om er kontroll av bolag som staden har avtal med?
– Det är mycket möjligt att vi kan förbättra vår kontroll. Men vi har enheten inom kommunen som tidigare hette kunskapscentrum som håller sig informerade om det händer någonting. Det tycker jag är en viktig sak. Men så är det med en kriminell verksamhet, att man aldrig kan vara säker på att det någonstans finns någonting. Vi ska jobba stenhårt för det och det är möjligt att vi kan förbättra det.

Jonas Ransgård, moderat oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen:

– Det låter inte bra. Vi ska förstås göra allt för att inte kommunens eller skattebetalarnas pengar ska hamna i organiserad brottslighet, säger han.

Ransgård menar att de nya uppgifterna kan vara grund för att diskutera avtalet med bolaget.
– Det låter väldigt konstigt, kommer det upp oegentligheter borde det i sig vara grund för att man ska kunna diskutera förekomsten av ett avtal. Vi får se vad de kommer fram till och om de gjort rätt och om man hade kunnat göra något ytterligare, säger han.

Enligt Pia Eriksson vid Samhällsskydd och beredskap – tidigare kunskapscentrum – har man dock aldrig fått frågor om Hells Angels-medlemmens bolag.
https://www.expressen.se/gt/kritiken-det-later-inte-klokt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar