söndag 18 maj 2014

Stort säkerhetspådrag i tingsrätten

Hells Angels i en sal, Bandidos i en annan.
Rättegångskollisionen ledde till ett stort säkerhetspådrag i Värmlands tingsrätt.

Metalldetektorer och flera polispatruller på plats. De som besökte Värmlands tingsrätt på fredagsförmiddagen fick acceptera att bli visiterade.
Säkerhetspådraget i domstolsbyggnaden hade sin förklaring i att två rättegångar kolliderade.
I en sal fanns den Hells Angels-medlem som står åtalad för att bland annat ha knivhuggit två män i Arvika. Några salar bort finns hovrättens lokal, där två personer från Bandidossfären stod inför rätta i ett stöldmål.

Stöd på åhörarplats

På åhörarplats i de bägge salarna fanns också personer från de olika grupperna: Hells Angels och undergruppen Red and white crew, samt Bandidos och supportgruppen X-team. Totalt rörde det sig om ett 20-tal, merparten tillhörde den senare nämnda gruppen.
– Det känns lämpligt att vi är här, ifall något händer och det spårar ur, säger polisens yttre befäl Sonny Nilsson.
Några sådana tendenser syntes dock inte.
– Det är jättelugnt, har inte varit någonting, sa insatschefen strax innan klockan tio på fredagsförmiddagen.
Hur ser ni på risken att något kan hända i ett sådant här läge?
– Den bedömer vi som ganska liten.

Förhöjd säkerhet på Värmlands tingsrättförhöjt säkerhetspådrag på Värmlands tingsrätt. Anledningen var att det pågick två rättegångar där folk från både Hells Angels och Bandidos fanns med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar