söndag 4 maj 2014

Bandidos Borlänge kan stoppas

Polisen fortsätter att hårdbevaka området runt Bandidos klubblokal i Borlänge.

Något tillstånd att använda fastigheten som klubblokal har inte Bandidos. Den enda användning som i dagsläget är laglig är kemtvätt.

Det betyder att bygglov saknas för annan verksamhet, som exempelvis klubblokal. Fastighetssägaren ansöker därför om ett tillfälligt bygglov i högst fem år, för ändrad användning, från kemtvätt till föreningsverksamhet.

Fastighetsägaren har tidigare sagt till tidningen att han hyrt ut fastigheten till ett motorsällskap, och att han inte vet vad det är för typ av verksamhet som ska bedrivas på platsen.
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.7091776-bandidos-kan-stoppas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar