tisdag 6 maj 2014

Anker dommen mot Hells Angels.


 Statsadvokaten anker tingsrettsdommen der Hells Angels fikk beholde klubbhuset sitt.

Det opplyser statsadvokat Carl Graff Hartmann til TV 2. I dommen som falt 24.april ble Hells Angels i Oslo dømt til å betale en bot på 750.000 kroner for oppbevaring av til sammen 16 ulovlige våpen. 
Men de slapp å miste huset sitt, noe Hells Angels feiret som en seier.

– Dette var uventet. Tingretten har foretatt en svært grundig gjennomgang av både lovbestemmeler og de faktiske forhold og konkludert med at det ikke finnes noen grunner til å inndra huset, sier advokat Astrid Aas-Hansen. Sammen med advokat John Christian Elden var hun forsvarer for det Hells Angels-kontrollerte eiendomsselskapet Capitol Eiendom, som eier klubbhuset.

– Politi og påtalemyndighet har flere ganger de siste årene forsøkt å inndra huset gjennom heftelser, beslag og nå sist inndragning. Men i alle rettsrunder har de tapt. Politi og påtalemyndighet burde gitt seg nå, sier Hansen.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann ønsker ikke å utdype hvorfor de anker, ut over at ankegrunnlaget er at huset ikke ble inndratt og at eiendomsselskapet Capitol ble frifunnet.
http://www.tv2.no/2014/05/06/nyheter/hells-angels/innenriks/5570263

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar