torsdag 1 maj 2014

11 grunner til at Hells Angels får beholde hovedkvarteret i Oslo

Oslo tingrett har avgjort at hovedkvarteret til Hells Angels ikke skal inndras, melder TV 2.

MC-klubben må betale en bot på 750 000 kroner for brudd på våpenloven. Det er selskapet Hamcon (Hells Angels MC Oslo Norway) som er dømt etter at det ble funnet skjulte våpen i klubblokalene i 2011. Husets eier, som er selskapet Capitol Eiendom AS, ble frifunnet for våpenbrudd.

Dermed kan heller ikke klubbhuset inndras, slik politiet ønsket, mener Oslo tingrett. Dommen lister opp en rekke grunner til at Hells Angels ikke skal miste klubblokalene sine:

• Det er ikke funnet våpen i huset de siste tre åra.
• Ingen i Hells Angels er domfelt for bruk av skytevåpen i løpet av de siste ti åra.
• En husinndragning vil ikke hindre at de som ønsker å ha våpen, skaffer seg det.
• Politiet kjente til våpenlagringen i ni måneder før de slo til mot lokalene, noe som tilsier at politiet ikke vurderte den aktuelle situasjonen som kritisk.
• Etter 2011-aksjonen ble det holdt allmannamøte i Hells Angels Oslo der det ble innført forbud mot oppbevaring av våpen i lokalene.
• Under en politigjennomgang i 2013 ble det ikke funnet våpen i lokalene.
• Leder Einar Aas for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet i retten forklarte at de var av den oppfatning at MC-miljøene nå «opptrer på en måte at det er til å leve med».
• Foretakene ble først tiltalt tre og fire år etter oppbevaringen.
• Klubbmedlemmer har lokalet som ordinær bolig.
http://www.dagbladet.no/2014/04/24/nyheter/rettssaker/gjengkriminalitet/hells_angels/32960983/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar