söndag 23 oktober 2011

Poliser som sätts att infiltrera kriminella gäng måste förr eller senare begå brottliga handlingar för att inte misstänkas vara just det de är – infiltratörer.

I verkligheten är tillvägagångssättet än mer kontroversiellt. Infiltrering resulterar för det mesta i en upplösning av skillnaden mellan att begå brott och att bekämpa brott. Ofta blir det i efterhand omöjligt att avgöra om polisen med mindre brott förhindrat större brottslighet, eller faktiskt underlättat för brott som annars inte skulle ha utförts.

Men nu sonderar Säpo terrängen för att få tillåtelse att använda sig av detta slags metoder – fast på nätet. Skäl som anförs är terroristdådet i Norge i somras och självmordbombaren i Stockholm i julas. I båda fallen ska internet ha spelat en väsentlig roll. Alltså, funderar Säpochefen Anders Danielsson, borde polisen kanske få möjlighet att under falska identiteter infiltrera nätforum där extremister av olika slag håller till. Mycket talar för att det är bäst att avstå.
http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.1228705-infiltrering-pa-natet-hindrar-inte-terrorister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar