måndag 17 oktober 2011

Ja till samlad ekobrottsbekämpning

En ny Ekobrottsmyndighet kan vara klar i januari 2012. Ett förslag är att EBM ska få ett rikstäckande ansvar för ekobrottsbekämpningen. Men innan beslutet tas har justitiedepartementet tagit emot remissvar från landets berörda myndigheter och organisationer.
http://www.realtid.se/ArticlePages/201110/14/20111014154630_Realtid808/20111014154630_Realtid808.dbp.asp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar