tisdag 16 april 2013

Många aktörer i kampen mot brottslighet

Det är pengarna som är drivkraften hos den organiserade brottsligheten och Skatteverkets uppgift är att se till att påförda skatter betalas, samt att utredningar av skattebrott begångna av personer med koppling till grov brottslighet ska få förtur.

– Vi kan inte rikta in oss på en hel organisation, vi vill åt de viktiga individerna. Det är där det skadar mest.
http://www.vt.se/nyheter/default.aspx?articleid=6810165

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar