torsdag 18 april 2013

Administrasjonen i Farsund kommune anbefaler kommunestyret å vedta at de tar avstand fra de såkalte 1 % MC-klubbene.

Man anbefaler at det står svart på hvitt at disse klubbene er uønsket.
Kommunestyret får saken på sitt bord tirsdag – etter først å ha blitt orientert om problematikken av en representant fra Agder politidistrikt.

Av det fremlagte forslaget til vedtak fremgår det også at man ønsker å styrke samarbeidet mellom Farsund kommune og politiet i saker som omhandler organisert kriminalitet, 1 % MC-klubber og deres supportklubber.

Vedtaket vil også innebære at kommunen vil anvende alle lovlige midler for å hindre etableringen av slike klubber og miljøer og for å motarbeide slike klubbers aktivitet. Kommunen vil arbeide målrettet gjennom SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å hindre at ungdom blir rekruttert til organisert kriminalitet og 1 % MC-miljø.
http://www.lister24.no/nyheter/N-Farsund/Vil-bekjempe-1--klubbene-28654.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar