måndag 29 april 2013

Fem kriminella ska punktmarkeras

Ett fåtal livsstilskriminella står för en oproportionerligt stor andel av brottsligheten i Linköping. Nu kommer polisen att punktmarkera fem av de mest aktiva. Målet är ytterst att få brottslingarna att byta bana.

Så här definierar Rikspolisstyrelsen begreppet livsstilskriminell: ”Men livsstilskriminella avses den grupp personer som notoriskt begår nya brott. De står för en stor volym mängdbrott, ofta i kombination med ett pågående missbruk av alkohol och narkotika. Missbruket leder många gånger till ny kriminalitet. Denna kategori kriminella personer är en liten del av alla brottslingar, men står för en oproportionerligt stor andel av den sammanlagda brottsligheten. De är inte sällan kända i sin närmiljö.” Källa: Rikspolisstyrelsen
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/fem-kriminella-ska-punktmarkeras-6374953-artikel.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar