fredag 18 juli 2014

Hells Angels-medlem fast i skatterazzia

En medlem i mc-gänget Hells Angels i Helsingborg deklarerade under två års tid inte för inkomster på närmare tre miljoner kronor. Det har nu resulterat i att skatteverket beslutat att konfiskera egendom för 1,4 miljoner kronor.

Skatteverket intresserade sig för mannen i en specialinsats där personer som redovisade låga eller inga inkomster alls kontrollerades. Så heter det i de offentliga handlingarna i målet men känt sedan tidigare är att skatteverket även bedriver en specialinsats där svartjobb och organiserad brottslighet står i fokus.

Granskningen visade hur som helst att Hells Angels-medlemmen från Helsingborg under två års tid endast deklarerade för drygt 70 000 kronor per år i form av ersättning från arbetslöshetskassan.
Under samma period sattes samtidigt totalt 2,9 miljoner kronor in på mannens konto. Att det skulle röra sig om lån, gåvor, en mindre lyckad försäljningsverksamhet och ersättning som tack för att han hjälpt personer att investera pengar, är förklaringar som skatteverket inte köper. Inte heller godtas invändningen att det rör sig om samma pengar som syns igen och igen. Mannen har nämligen inte kunnat tillmötesgå önskemålet att visa upp kvitton eller andra handlingar som styrker hans uppgifter.

De odeklarerade insättningarna har i vissa fall kunnat härledas till privatpersoner. Andra avsändare har förblivit anonyma men samtliga insättningar är med skatteverkets ögon att betrakta som skattepliktiga intäkter. Därför vände sig skatteverket till förvaltningsrätten och begärde att egendom till ett värde av 1,4 miljoner kronor ska konfiskeras av Hells Angels-medlemmen. Processen är långt ifrån avslutad men beloppet 1,4 miljoner är enligt skatteverkets beräkningar vad mannen kommer att bli skyldig att betala i skatt. I summan ingår ett skattetillägg på 40 procent.

Nu har förvaltningsrätten gått på skatteverkets linje och beslutat om så kallad betalningssäkring på 1,4 miljoner kronor. Domstolen framhåller att Hells Angels-medlemmen inte ska få kännedom om beslutet innan det verkställs. Detta för att inte försvåra proceduren. Huruvida beslutet har verkställts är oklart.
http://hd.se/helsingborg/2014/07/18/hells-angels-medlem-fast-i/

Lite lån, gåvor och tack-för-hjälpen-pengar.

Så förklarar en Hells Angels-medlem i Helsingborg nära tre miljoner odeklarerade kronor.
Det tror inte Skatteverket på.
http://www.expressen.se/kvallsposten/hells-angels-medlem-fast-i-stor-skatteharva/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar