onsdag 28 april 2010

Historisk dom: Bloggare inte ansvariga för förhandsmodererade kommentarer

Helsingborgs tingsrätt anser alltså att en bloggare inte är ansvarig för förtal som någon annan skrivit på bloggen, även om den själv publicerar kommentarerna.

"Enligt tingsrättens uppfattning kan mot bakgrund av den grundlagsskyddade yttrandefriheten och Europakonventionens fri- och rättigheter brottskatalogen inte utvidgas till att omfatta skyldighet för tillhandahållaren av tjänsten att också hindra spridandet av uppgifter som kan utgöra brottslig gärning enligt andra straffrättsliga regler, t.ex. förtal. Med hänsyn härtill kan Dragan Klaric inte heller vara att anser som medgärningsman till den som skrivit inlägget.

http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/04/historisk-dom-bloggare-inte-ansvariga-for-forhandsmodererade-kommentarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar