onsdag 28 april 2010

Alliansen vill effektivisera polisen genom att:

Skärpa straffen för återkommande och flerfaldig brottslighet.

Utveckla rutiner för en snabbare mängdbrottshantering i hela rättskedjan.

Möjliggöra tydligare återkoppling till brottsoffren om vad som händer med utredningarna.

Ändra brottsrubriceringen snatteri till ringa stöld.

Att den som vid upprepade tillfällen begått brott i butiker ska kunna få tillträdesförbud.

Kampen mot grov organiserad brottslighet innebär ofta att komplicerade brottshärvor måste utredas innan åtal kan väckas. För att fler brottshärvor ska kunna leda till åtal bör möjligheterna till förundersökningsbegränsningar utökas, så att polis och åklagare kan inrikta sig på att komma åt ledarna. Vi vill också:

Överväga en utvidgad kriminalisering av penningtvätt.

Öka möjligheten att beakta medverkan till uppklarning av egen brottslighet vid straffmätning.

Våra förslag kommer under dagen att presenteras på www.alliansen.se

Beatrice Ask (M)

Johan Linander (C)

Johan Pehrson (FP)

Inger Davidson (KD)

http://www.dn.se/debatt/sa-ska-sverige-bli-tryggare-om-vi-vinner-valet-i-host-1.1084505

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar