fredag 30 april 2010

ABATE " A Brotherhood Against Totalitarian Enactments"


ABATE " A Brotherhood Against Totalitarian Enactments" är en inflytelserik internationell organisation som är en fristående och opolitiskt bunden med avdelningar i Europa, Canada och självklart USA där den stiftades 1972, för att bl.a. bekämpa hjälmlagen.

ABATE Sverige arbetar för att förena Sveriges bikers till en gemensam kamp för våra rättigheter, enligt vårt lands lagar, mot olika sorters trakasserier från polis, myndigheter samt media. Storlek och status på vår organisation är två begrepp som följer sida vid sida, ju fler vi blir desto större opinion kan vi väcka mot alla sorters lag övergrepp och förföljelse, många droppar gör ett vattenfall.

Vi bikers med vårt nätverk med vänner och familjer skall kunna vistas i denna trivsamma miljö, utan att bli motarbetade och trakasserade. Varför skall vi hela tiden motivera varför vi håller på med vår hobby när andra får verka utan trakasserier.

ABATE arbetar för rätten att köra och bygga mc, vara medlem av en mc klubb eller vistas i dess miljö, utan att det skall påverka vårt liv i negativ riktning, i form av t.ex. registrering av polismakten eller att våra nyhetstörstiga tidningar skall skriva reportage som utelämnar fakta och skriva bara sånt som skapar rubriker.

http://www.abate.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar