torsdag 20 mars 2014

Änka nekas skadestånd av Brottsoffermyndigheten - MC-gängsmedlem utsatte sig för ökad risk

En medlem i MC-klubben Outlaws sköts till döds i ett skogparti utanför Ronneby i mars 2012. Åklagaren har hävdat att mordet var en del av upprepade tvister som pågick mellan Outlaws och Hells Angels.

Både tingsrätten och hovrätten fann två män, 28 respektive 41 år gamla, skyldiga till mordet. Männen dömdes att betala skadestånd till den mördades änka och dödsbo om 83 223 kronor.

Men tidningen Expressen rapporterar nu att Brottsoffermyndigheten alltså avslår ansökan om ersättning. Enligt tidningen har myndigheten pekat på att ersättning inte betalas om det finns anledning att tro att "den avlidne genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har ökat skaderisken."
http://www.dagensjuridik.se/2014/03/anka-nekas-skadestand-av-brottsoffermyndigheten-mc-gangsmedlem-utsatte-sig-okad-risk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar