torsdag 5 januari 2012

Stefan Eriksson köpt tavlan i god tro

Striden om äganderätten till tavlan "Solnedgång" av Gustav Fjaestad, som ska ha stulits från Värmlands nation i Uppsala i slutet på 80-talet, fortsätter.
Högsta domstolen har prövat om det är en 37-årig man, som hävdar att han köpt tavlan i god tro av den så kallade Uppsalamaffians tidigare ledare Stefan Eriksson, eller om det är Värmlands nation, som har rätten till tavlan.
Domstolens bedömning är att om det går att visa att Stefan Eriksson i sin tur köpt tavlan i god tro, före den 1 juli 2003, som 37-åringen hävdat, så måste tidigare lagstiftning gälla. Vilken innebar att man fick behålla stöldgods köpt i god tro.
Det skulle i så fall betyda att tavlan tillfaller den 37-årige mannen.
Målet har nu skickats tillbaka till hovrätten för ny prövning, där man tidigare har beslutat att tavlan ska lämnas tillbaka till Värmlands nation.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4881734

Högsta Domstolen har beslutat återförvisa frågan om vem som har rätt till målningen Solnedgång av Gustaf Fjaestad, Värmlands nation eller en man som sagt sig i god tro ha köpt tavlan 2009.
http://www.unt.se/uppsala/strid-om-tavla-fortsatter-1612216.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar