måndag 23 januari 2012

"Ohämmat inflöde av vapen"

De illegala vapnen ökar i Göteborgsregionen. Och polisen välkomnar regeringens förslag till skärpta vapenlagar. Samtidigt vill riksåklagaren se hårdare straff för vapenbrott knutna till kriminella gäng.

Att bära vapen på en allmän plats eller på en skola ska betraktas som grovt vapenbrott som ger fängelse i minst sex månader och max fyra år. Det ska också bli straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan och att oanmält föra in vapen från annat EU-land.
Det är några av de förslag till skärpt vapenlagstiftning som justitieminister Beatrice Ask presenterar i mars.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.832506--ohammat-inflode-av-vapen-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar