tisdag 31 januari 2012

Allt fler tar lagen i egna händer

Brottsstatistiken tyder på att allt fler tar lagen i egna händer. När fallen av olösta våldsbrott staplas på varandra ökar risken för att en våldskultur sprider sig.

– Att det blir allt fler fall av kriminella påtryckningar är inte bara en avspegling av den organiserade brottslighetens tillväxt, säger Lars Korsell, enhetschef vid brottsförebyggande rådet. Det förekommer nu också allt oftare påverkan i relationsbrott och bland ungdomar.

Helgens båda skjutn ingar kan hänga ihop med att man löser ”problem” utan att blanda in polis eller domstol. Ett tecken är svårigheten att få människor att vittna – något polisen pekar på i den senaste tidens många mordutredningar.

Ett annat är detta: I Skåne anmäldes i fjor 624 fall av utpressning, 954 fall av övergrepp i rättssak och 42 fall av försök till mord eller dråp med skjutvapen. Sett över de senaste fyra åren ökar alla tre kategorierna stadigt både i hela riket och i Skåne.
– Sedan början av 90-talet har gängkriminaliteten vuxit sig starkare och tagit sig tydligare uttryck, säger Lars Korsell som en början till förklaring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar