torsdag 5 januari 2012

Faktaserie kring bikerkulturen – 1. Svartjobb

Fakta i ämnet
Brottsförebyggande Rådet har på vetenskapliga grunder utrett skattebrottsligheten i Sverige och utkom under slutet av 2011 med en omfattande rapport på området. Ur rapporten framgår följande angående mc-klubbarnas delaktighet i svartjobb och ekonomisk brottslighet:
Vi börjar med att citera, Johanna Skinnari, en av rapportförfattarnas uttalande i en artikel i Dagens Nyheter: “En annan gammal sanning är att den organiserade brottsligheten med mc-gäng i spetsen är mycket aktiv med svartjobb”…– ”Men det är inte vår bild. Dels ser de som organiserar det här ned på de kriminella, dels vet de att polisen har dem under uppsikt”.
Vi fortsätter med att granska vad Brå-rapporten 2011:7, Storskaliga skattebrott egentligen utsade beträffande mc-klubbarnas medverkan i skatte- och svartjobbsbrott:
Sidan 61 (63): “En organisatör svarar på en fråga om huruvida kriminella gäng, som mc-gäng, är verksamma inom organiserat svartarbete: Jag kan säga så här att många av de större skulle inte våga ta in sånt folk. Om något skulle gå snett är de inte rädda för att gå hela vägen. Det är bättre att ha med andra [att göra som] man kan förhandla med”.
Sidan 69 (71): “Däremot tycks vissa aktörer profitera på kriminella gängs skrämselkapital utan att ha någon egentlig koppling till gängen. Genom att hänvisa till gängen bidrar de till att ge Skatteverket en skev bild av vilka som ligger bakom den kriminella verksamheten. Som nämndes i den interna kontrollfasen talar mycket för att exempelvis kriminella gängs betydelse ibland överskattas (jfr även Brå 2007:27). En organisatör svarar på en fråga om varför gängen ofta dyker upp i intervjuer och ärenden”:
“Jag kan förklara för dig varför det blir så.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/faktaserie-kring-bikerkulturen-1-svartjobb-719827

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar