söndag 20 juli 2014

Lexbase - Torgny Jönsson, tidigare kallad maffians bankir ......

För att få tyst på en av sina största kritiker – Torgny Jönsson – tar Lexbase nu till metoder som förekommer i kriminella kretsar, erfar Aftonbladet.

De försöker överta skulder som Torgny Jönsson har till fordringsägare sedan tidigare.
– Ytterst anmärkningsvärt, det är ett slags smutsig krigföring, säger affärsjuristen Sture Lindqvist, som varit i kontakt med flera av fordringsägarna.

Torgny Jönsson, tidigare kallad maffians bankir, har dömts för omfattande bedrägerier.
Han fick 2009 sju års fängelse och ägnade tiden i fängelse åt att läsa juridik.

Han är nu ordförande i organisationen reclaimJustice som driver en rad olika processer. Nyligen gjorde han, som företrädare för över 2000 utsatta personer,  en ny JK-anmälan mot databasföretaget Lexbase som säljer tingsrättsdomar.

Detta har uppenbarligen irriterat personerna bakom Lexbase, Magnus Gröndal, Victor Reynolds och utgivaren Jonas Häger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar